«

»

юли 22

Естествено късата опашка

Естествено късата опашка

Дължината на опашката при епаньол бретона по рождение е под влиянието на доминантния ген, познат като „Т” или „t”.  Наблюденията пoказват, че „Т” е летален,  когато е хомозиготен (съществува два пъти в един и същ локус) и ембрионът не оцелява. Това означава, че е невъзможно да се фиксира този ген и дава поколение изцяло от кучета с къси опашки. Следователно всяко куче, което е с естествено къса опашка, винаги е от генотипа “Tt”. В зависимост от комбинацията в пренесената информация от родителите на поколенията се наблюдават къси опашки с различни пропорции. 
Обратното – куче, родено с дълга опашка, винаги е от типа “tt” и поколението на две кучета с дълги опашки може да бъде само с дълги опашки. За да се върнем към поколение с естествено къса опашка, трябва поне единият от родителите да е с такава опашка. Разбира се, не винаги могат да се постигнат 100 % дори и при двама родители с естествено къси опашки.

/превод от английски: С. Николова/

Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

 

Hot auto news