Полезно

На страницата ще Ви информираме как и къде може да получите адекватна медицинска помощ, как да подобрите храненето на Вашите любимци,  професионални съвети и помощ от нашите треньори, и инструкции за подготовка на любимците Ви за пътуване в чужбина.


[important]Ветеринарна помощ[/important]


[important]Съвети за хранене[/important]


[important]Дресура и обучение[/important]


[important]Пътуване в чужбина[/important]