Контакти

Управителен съвет на  КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН“  България:
 • Председател на УС – Катя Стефанова : may67@abv.bg ; GSM: +359888722557
 • Заместник-председател – Иво Уюров
 • Отговорник по Развъдната дейност/секретар –  Илонка Николова
 • Отговорник по Спорта – Георги Захариев
 • Касиер-счетоводител – Боряна Паласкова
 • Координатор – Aydin Ozdil
 • членове : Гергана Делчева, Илиан Асенов
 • финансов миниджър:  Атанас Узунов
 • отговорник за сайта: Симеон Бонев 


Адресът на КЕБ:
 • България, София 1517, жк. Суха река“ бл.120/7


Email:
 • epagneul.breton.bulgaria@gmail.com