Пролетни състезания 12.02.2022

Резултатите от Пролетни изпитания на Клуб Епаньол Бретон – България -12.03.2022 г.
1. ЕСС-1 – Ilay Tin Tin TIGA BENDIDA/Водач Георги Захариев
2. ЕСС-2 – Ариса Хънтиг догс Визар /Водач Атанас Узунов
3 ECC -3 – Morgan TIGA BENDIDA/ Водач Георги Захариев
4. CQN – Синди от Лекови /Водач Симеон Бонев
5. N.Q. – Рея Бендида /Водач Георги Захариев
6. и 7. EL…
Терени : с. Дългоделци, Монтана