Пътуване в чужбина


  • Изисквания при пътуване в Република Македония

Официално от 2013 г. за Р.Македония се изисква нов тип сертификат за домашните ни любимци, минаващи през границата. Съгласно новите разпоредби всички кучета, влизащи Македония (с изключение на танзитиращите) трябва да имат тест за бяс. Това е новата политика на Р.Македония, която искрено Ви съветваме да спазвате!

Този сертификат е валиден за 4 месеца след подписването му от официален ветеринарен лекар или след заверка от Компетентния орган, или до датата на валидност на ваксината. Използваната ваксина срещу бяс трябва да бъде инактивирана ваксина, произведена в съответствие със стандартите на OIE. Този сертификат трябва да бъде придружен от допълнителна документация (или заверено копие от нея), която включва идентификационните детайли на въпросното животно, детайли за ваксинацията и резултат от серологичния тест.

Документът се казва:

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, КОТКИ И ПОРОВЕ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ

Източник:

Министерство на земеделието и храните / Българска агенция по безопастност на храните / www.babh.government.bg


  • Изисквания при пътуване в Русия, Беларус и Казахстан

От 04.10.2011 г. официално вносът  на митническата територия на Русия, Беларус и Казахстан  на дребни домашни животни, в частност  кучета и котки, собственост на физически лица (не повече от 2 броя) се осъществява без разрешение на Росселхознадзор, при наличие на Международен паспорт на животните или ветеринарен сертификат за експортиране на територията на митническия съюз на животни с ценни кожи, зайци, кучета и котки, като документите са оформени от Държавната ветеринарна служба на страната-износител.


  •  Изисквания при пътуване в Република Турция

От май месец 2012 г. рязко зачестиха проблемите при пътуване с домашни любимци до Република Турция. В тази връзка Ви информираме, че има постъпило официално становище от Централната ветеринарна служба на Република Турция, че на територията на нашата съседка ще бъдат допускани само животни,  на които е взета  серумна проба от кръвта най-малко 30 дни след последната ваксинация против бяс и същата е изследвана от одобрена лаборатория за бяс от ЕС . Бяс неутрализиращ титър на антителата трябва да бъде равен или по-голям от 0,5 IU/мл.

В Република България официално няма такава одобрена лаборатория и затова изследванията се пращат в чужбина.

Вероятно това е опит да се синхронизират вътрешните нормативни и законови документи с европейските регламенти, макар това решение на турските ветеринарни власти да е в противоречие с Регламент ЕО 998/2001, още повече, че отпаданаха тези изисквания за България в много страни. Но всяка страна сама решава как , кога и какво ще прилага и изисква.