Есенно изпитание: Практически лов (издание 2011)

Есенно изпитание: Практически лов

(издание 2011)

Глава 1

Конституция

Това изпитание е създадено от френския клуб de I,Epagnuel Breton, през март 2010, в Gurcy le Chatel, като Клуб Епаньол бретон –го прилага като утвърден опит с доказана ефективност.

При специфични причини, с решение на Клуб Епаньол бретон се определя място, съдийският състав , денят в който ще се  провежда изпитанието.

Глава 2

Изпитанието има за цел, да подбере кучетата от породата Епаньол Бретон, които ловуват най-ефективно при условия максимално доближаващи се до реалните, със стил възможно най-близък до работния стандарт на породата,както е удобрено от C.E.B. То се провежда на дивеч (птици), които обикновено се ловуват с кучетата работещи със стойка.

Стойка (но не фалшива) на друг дивеч може да бъде призната, но кучето трябва да има валидна стойка на дивеч, който обикновено се ловува с тези кучета за да се класира, т.е да получи оценка. Оценка се дава дори да не е имало слука с друг дивеч.

Глава 3

Преди провеждането на изпитанието, се предвижда преглед по стандарт, също включва измерване на морфологичните качества специфични за породата, в деня преди изпитанието или  най-рано един ден преди изпитанието, ако Клуб Епаньол бретон  – управителен съвет не е решил нещо друго. Това измерване ще се направи от жури съставено от двама или трима съдии квалифицирани да съдят Епаньол Бретон на официални изложби. Всяко куче ще бъде оценено от 0 до 20 в зависимост от съответствието му с официалния стандарт на FCI.

 

Глава 4

По време на туровете кучетата работят поединично ( не по двойки) като работата им трябва да бъде приблизително както в реалния лов.

Кучето се съди (оценява) според работата му ПРЕДИ и СЛЕД изстрел.

– преди изстрела, кучето трябва да претърсва и маркира птицата/те.

– след изстрела, то трябва да намери и донесе мъртвата или ранена птица.Начина по който ще бъде осъществен апорта се определя от съдийте на изпитанието.

Преди ,,Студен Апорт,, ако птицата вече е била използвана, тя се предоставя на водача за удобрение за апортиране.

За всяка батерия, организатора трябва да осигури на съдийте достатъчен брой птици , които ще се ползват за апорт.

Глава 5

Състав на батериите е от 5-12 кучета.

За участие може да бъдат допуснати млади кучета, които са членове на Клуб Епаньол, като членският абонамент към клубът трябва да бъде актуализиран най-късно в деня преди изпитанието. Всяко куче, което  не отговаря на тези изисквания няма да бъде допуснато на изпитанията.

С решение на Клуб Епаньол бретон, тези изпинатия могат да бъдат отворени и за други участници, което трябва да бъде предварително обявено.

/Възрастта за млади кучета за участие в изпитания/ BREP, TAN, BICP – 36 месеца/

2010