СЪДИИ

СПИСЪК НА КЛУБНИТЕ СЪДИИ

 

   МЕЖДУНАРОДНИ СЪДИИ:

1. Катя Стефанова  –  град София – 0888 722 557

 

   НАЦИОНАЛНИ СЪДИИ:

1. Георги Захариев – град Монтана – 0888609307

2. Илиан Асенов – град Перник – 0898548900

 

   КЛУБНИ СЪДИИ:

 

1. Стефан Георгиев Тенев – живущ в гр. Раднево – телефон 0887290249

2.Гергана Иванова Делчева – живуща в гр.Димитровград – телефон 0882055593

3. Йоан Ивов Уюров – живущ с Момчиловци – телефон 0876888542

4. Живко Лозев Делчев – живущ в град Димитровград – телефон 0887318006