Пролетни изпитания по FCI с ранг САСТ(caccia starne) 13/14.03.2021 г – с.Дългоделци/Монтана/

                                                      Събитието се проведе в продължение на два дни както следва:

13.03.21г. Обширен семинар проведен от  Леонардо Скарпинати / Leonardo Scarpinati/ от Италия.
14.03.21г. Две състезания  тип пролетни по FCI с ранг CACT(caccia starne)
 На мероприятията се явиха кучета от България, Сърбия и Италия.
Съдийски състав: Катя Стефанова, Георги Захариев