За клуба


Управителен съвет на  КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН”  България:

  • Председател на УС –Катя Стефанова : may67@abv.bg GSM: +359888722557
  • Заместник-председател – Илиан Асенов : ilianva@abv.bg ; GSM: +359898548900
  • Отговорник по Развъдната дейност –   
  • Отговорник по Спорта – Георги Захариев
  • Координатор – Aydin Ozdil

УС на КЕБ е на разположение на всеки желаещ да се занимава сериозно с продата „епаньол бретон”, спазвайки всички изисквания на клуба, БРФК и FCI. Клубът е създаден, за да обединява любителите на бретона и да развива тази порода в България. Ние се надяваме, че заедно ще успеем да постигнем тези цели.


Hot auto news