ЕСЕННИ ПОЛЕВИ ИЗПИТАНИЯ/ Autumn Field Trial / 15.10.2022 с.Дългоделци, Монтана