Връщане към За породата

Титли

Определение за открит конкурс  : състезание, организирано от кучешки дружества или асоциации, упълномощени от CUNCA и SCC. Асоциация на породата не може да организира открити състезания.

 

Дефиниция на „отворено“ междуклубно състезание  : състезание, организирано от асоциация на породата с поне осем клуба за порода, приели поканата в писмена форма и в което всъщност са присъствали поне четири породи.

 

За всички заглавия по-долу изискванията на CEB са еднакви по отношение на спазването на стандартите и скрининга за коксофеморална дисплазия (HD).

 

Скрининг и официално четене за дисплазия: етап А до С

Минимална квалификация „Много добра“ в шоу, отговарящо на специалния стандарт за породата.

Внимание:

 

За ВСИЧКИ заглавия генетичната идентификация чрез ДНК е предпоставка. Вижте уебсайта на SCC за процедури за събиране и анализ.

За всяка титла Шампион крайният срок за искане за хомологация е дванадесет месеца от датата на получаване на последния CACT (или RCACT за жени) . След този период последната награда се обезсилва и кучето ще трябва да получи друга само в състезание по двойки, независимо от дисциплината.

От 01.01.2019 г. и за всяко заглавие има две възможности за достъп:

Мъже: 4 CACT самостоятелно или 3 CACT соло + „Отличен“, получен като двойка, независимо от състезанието (отворен, частичен интерклуб, интерклуб с отворена стойност или специална порода) е задължителен. Един от самостоятелните CACT може да бъде заменен с 2 RCACT.

 

Жени: 3 CACT (или RCACT в соло) или 2 CACT (или RCACT) в соло + 1 Отличен резултат при двойка (същото наблюдение като при мъжете)

 

Заглавие на триалер

Получете отличния квалификатор два пъти в полево изпитание, в което се присъжда CACT. Една награда, приета в специално състезание за порода или частичен интерклуб или в чужбина в състезание, където се предлага CACIT.

 

Шампионска титла на пролетна яребица

Жени : вземете два CACT или RCACT в самостоятелни състезания и един отличен в състезание по двойки на яребица от 1 януари до 14 април всяка година, включително най-много един в специален или частичен интерклуб на породата и поне един в открито състезание. Или 3 CACT (или RCACT) соло.

 

Мъже: вземете три CACT в самостоятелни състезания и един отличен в състезание по двойки на яребици от 1 януари до 14 април всяка година, включително най-много един в специален или частичен пореден клуб и поне един в открито състезание. Един CACT може да бъде заменен с два RCACT. Или 4 CACT соло.

 

Са преминали BRAT (патент за земя)

 

Шампионска титла по дива игра

Женски: при официални тестове върху дървесна петел, бекас или тетерук, вземете два CACT или RCACT в самостоятелни състезания и отлична двойка в състезание по двойки в състезания, включително едно най-много в специална или частична порода междуклуб и един в по-малко на открито състезание. Тези награди трябва да са получени най-малко за два различни вида (кран и бекас или кран и тетерев или бекас и планински птици). Или 3 CACT (или RCACT) соло.

 

Мъже: при официални тестове върху дървесен петел, бекас или тетерев, вземете три CACT в самостоятелни състезания и един отличен в състезание по двойки (Един CACT може да бъде заменен с два RCACT) в състезания, включително един най-много в специална състезателна или частична междуклуба и поне един в открит конкурс. Тези награди трябва да са получени най-малко за два различни вида (кран и бекас, кран и тетерев, бекас и планински птици). Или 4 CACT соло.

 

Са преминали BRAT (патент за земя)

 

Шампионска титла по естествен дивеч

Жени : в официални тестове, обозначени като естествен дивеч (а не дивеч), организиран между 1 юли и 31 декември всяка година, два CACT или RCACT в самостоятелни състезания и един отличен в състезание по двойки в състезания, включително един или повече в специална порода или частичен междуклуб и поне един в открито състезание. Или 3 CACT (или RCACT) соло.

 

Мъже: в официални тестове с етикет естествена дивеч (а не дива дивеч), организирани между 1 юли и 31 декември всяка година, получете три CACT в самостоятелни състезания и отличен в състезание по двойки (Един CACT може да бъде заменен с два RCACT) в състезания, едно от които най-много в порода специален или частичен междуклуб и поне едно в открито състезание. Или 4 CACT соло.

 

Са преминали BRAT (патент за земя)

 

Шампионска титла по изстрел

Жени: по време на периода на откриване на лова, в официални тестове за дивеч, организирани между 1 юли и 31 декември всяка година, вземете два CACT или RCACT в състезания, един от които най-много в порода или междуклуб, специален частичен и поне един в открито състезание, както и EXC в състезание по двойки. Или 3 CACT (или RCACT) соло.

 

Мъже: по време на началния период на лова, в официални тестове за отстрел, организирани между 1 юли и 31 декември всяка година, вземете три CACT (Един CACT може да бъде заменен с два RCACT) в състезания, включително един най-много в породата или частичен специален интерклуб и поне един в открито състезание, както и EXC в състезание по двойки. Или 4 CACT соло.

 

Допълнително условие за CEB: издържайте теста за докладване на дълбоките води (REEP). Споменете този успех да бъде вписан в работната книга или попитайте проверяващия за дипломата за успех в този тест. Този отчет не се изисква за всички останали титли с изключение на титлата Пълен шампион (Шампион T)

 

Титла на пълен работен шампион

Няма разлика според пола.

 

Соло: CACT на пролетна яребица и CACT на естествен дивеч или издърпан дивеч или дива игра.

 

Като двойка: CACT на пролетна яребица и CACT на естествен дивеч или издърпан дивеч или дивеч.

 

Допълнително условие за CEB: издържайте теста за докладване на дълбоките води (REEP). Споменете този успех да бъде вписан в работната книга или попитайте проверяващия за дипломата за успех в този тест.

Текстът е преведен от официалния сайт на ЕБ- Франция

http://www.epagneul-breton.net/5184-les-differents-titres-de-travail-pour-l-epagneul-breton.htm?fbclid=IwAR1hbjxmalpj6jlTYYA_e6UEkRFV6ziHDF9kVLP78gsTeAycXzmN7MriMZM#par37408