февр. 09

Взискателност

logo-pechatСъвременните породи птичари притежават редица характеристики, значително отличаващи ги от кучетата отпреди двадесет години. Развитието на Кинологията и в България доведе до появата на птичари с изключително финно обоняние, морфологично правилно сложени, което рефлектира положително не само върху стила им на движение, кучета с много различна нервна система и т.н. Това от своя страна би трябвало да означава, че и подхода на всеки собственик на такова куче би следвало да е различен в известна степен. Презумцията в случая е, че към всяко отделно куче е необходимо индивидуално внимание, за да може то да развие качествата си до своя максимум. Удачно е обаче да кажем и друго- изброените по-горе характеристики водят до извода, че ловеца би следвало да има и малко по-различна визия за кучето си, както и за своите действия по време на обучение или лов. Същия е добре да се освободи от някои стереотипи в съзнанието си, които вече не са така актуални както преди време. Едно от най-важните действия на водача, продиктувано от начина му на мислене / визия към собственото му куче/ е взискателността. Казано накратко- относително често явление е птичари притежаващи изключителни качества да работят посредствено, именно заради прекалената взискателност от страна на стопаните си. Теоретичните познания и подготовка на ловеца са в пряка зависимост с ефективността на кучето по време на лов, ето защо е необходимо всеки да има ясна и обективна представа за нещата. В следващите редове, ще обърнем внимание на някои моменти с по-важно значение като ги детайлизираме с надеждата, че обмисляйки ги логично ще изградим обективен начин на мислене.

Може да се каже, че на почти всеки ловец се е случвало неговия птичар да маркира коректно повечето птици, но да подмине или пък вдигне без стойка няколко от тях по време на лов. Обикновено взискателността кара ловеца да помисли, че кучето е сгрешило от което може да последват неправилни действия насочени към птичаря- наказания и др. За да се избегне това е добре да се има предвид, че атмосферните условия значително влияят върху работата на птичаря. В този случай, е възможно в момента когато кучето би трябвало да поеме мириса на дивеча пред себе си, вятъра да е сменил посоката си и именно това да е причината за липсата на маркиране. Нещо повече, когато говорим за посока на вятъра е добре да знаем, че тя се отчита там където се намира главата на кучето- на около метър от земята. Този момент е много важен, тъй като често пъти вятъра да речем духа в лицето ни, но ако растителността е висока и гъста около коленете ни нещата са различни- или вятъра е с друга посока или въобще липсва. Друга причина за липсата на стойка при един птичар в определен момент може да бъде близостта на друго куче в ловния терен. Известно е, че когато две кучета ловуват в близост, особено ако това не е ставало често и им липсва подобен опит може да се прояви конкуренция помежду им, или пък йерархичният им инстинкт да вземе връх. В контекста на разглеждания случай, проявата на конкуренция е именно връхлитането върху дивеча без стойка, защото едното куче се стреми да достигне по-бързо, да изпревари другото. Що се касае до йерархията, нейното проявление може да се изрази в отказа на едно от кучетата да маркира, тъй като другото е по-доминантно и стои по-високо. Много силния, бурен вятър също влияе негативно върху работата на птичаря, най-често във възможността му да улови идващия от терена мирис на дивеча. Върху опитите на кучето да маркира значително влияние има и поведението на самия дивеч- в терени където той е наплашен по една или друга причина и реагира веднага на всеки шум, птичаря е затруднен максимално и в подобни случаи честотата и подаването на команди от страна на ловеца на практика почти обезсмислят опитите на кучето да открие и блокира дивеча, тъй като последния се вдига доста отдалеч. Несъмнено е, че тук отново ще обърнем внимание и върху подаването на команди по време на лов, но в този случай ще го направим от друга гледна точка. Неизпълнението на определена команда може да е продиктувано, не от нейното незнание или нежелание да бъде изпълнена, а от неподходящия момент в който тя е подадена. Такъв е например, когато птичаря е уловил мирис пред себе си и се е насочил към източника му, а ловеца подава команда. В много от тези случаи, кучето въобще не изпълнява командата и това негово поведение е абсолютно нормално, защото птичаря е селектиран векове именно за улавяне и проследяване на мириса на дивеча. Това е унаследен, природен инстинкт и ако искаме кучето да го изостави за да реагира на нашата команда трябва да знаем ,че работим срещу неговата природа.

Същата тази взискателност е причината ловеца да изисква безотказен апорт от птичаря си, независимо от всичко. Съществуват обаче ситуации,  при които нещата стоят по различен начин. Ще дам един пример с моите кучета- досега не съм имал случай, да апортират повреден / разкъсан/ дивеч. Обикновено, след като открият къде е паднал или стоят до него или се връщат при мен. Това тяхно поведение ми е добре известно и е достатъчно за да не настоявам отново, тъй като ако реша да го направя отново няма да последва апорт. Би могло обаче, да се случи нещо друго- настоявайки няколко пъти пред кучето да ми апортира повреден дивеч, то освен че няма да го направи може да разбере, че не е задължително всеки път да изпълнява тази команда, което в по-късен етап би рефлектирало негативно, когато дивеча е отстрелян коректно, т.е. кучето би отказало да апортира по мое желание. Друг важен момент за липсата на апорт в определени случаи е самия терен. Когато отстреляния дивеч падне на място, почти непристъпно за кучето- големи по площ и гъсти къпини и др. С риск да се повторя, тук ще спомена отново близостта на друго куче- има индивиди с по-слаба нервна система, които при приближаването на друго куче или отказват да вземат дивеча или ако са го направили го пускат. Тук влияние може да има отново и йерархичният инстинкт.

Разбира се съществуват още подобни на описаните ситуации по време на лов и всеки от Вас може да допълни картината. Целта на този материал далеч не е да останете, уважаеми ловци с впечатлението, че всеки път щом птичаря Ви сгреши трябва да бъде оправдан по един или друг начин, идеята е да осъзнаем прякото влияние на взискателността върху работата и ефективността на птичаря. Образно казано, ловеца трябва да държи кучето почти извън контрола си, имайки му обаче необходимото доверие. Това доверие обикновено се изгражда на базата на обучението преди използването на кучето за лов и на неговите силни, вродени качества. Всъщност ето това е същината в нашия случай- обучавайте кучето преди да го ползвате за лов, не по време на него. В процеса на обучение, отчитайки обективно различните ситуации и следейки внимателно проявата на вродените качества на своя птичар, ще изградите едно доверие. То ще Ви накара, да бъдете по-либерални и същевременно сигурни в действията на кучето и по този начин ще разберете, че то притежава невероятни способности и е далеч по-ефективно отколкото сте мислили. Когато птичаря се отдалечи в определен момент повече от нормалното за него например, не бързайте да го приберете към Вас, а обърнете внимание дали не е уловил мирис и се е насочил към него. Замислете се дали самия терен, близостта на други кучета или пък изключително силната му ловна страст не го карат да се отдалечи в стремежа си по-бързо да открие така желания дивеч. Осигурете на своя птичар необходимото обучение, грижи и нужната свобода на действия, изграждайки много силна връзка помежду си. Бъдете обективно взискателни, като истински водач на глутницата обаче не забравяйте да сте и либерални, дръжте кучето на границата почти извън контрола си и му се доверете- то ще се справи отлично……

 

Георги Захариев

май 04

Специална оферта от BAYER ANIMAL HEALTH

 

Специална оферта от

BAYER ANIMAL HEALTH

 

Здравейте, бретонджии!

 

Приключиха успешно клубните мероприятия от 18.04.2015 г. и ние продължаваме напред J Клуб Епаньол Бретон винаги се е старал да подкрепя изцяло и да работи за своите членове и техните кучета. Тази „клубна политика” ни кара да търсим нови приятели и съмишленици, които да са ни упора и да помагат било то със съвети, било то с информация, с полезни продукти, храни и т.н.

Тази година за първи път имахме удоволствието наш спонсор на специализираната изложба в Асеновград да бъде и фирма Bayer Animal Health, за което сърдечно им благодарим! Bayer Animal Health любезно ни предложи да продължим съвместната си работа с тях, като ни дават една изключително щедра отстъпка на техните продукти, които от своя страна са изключително важни за здравето на кучета ни.

Всички членове на КЕБ ще имат привилегията да се възползват от тази оферта.

Както всички знаем, с настъпването на пролетта и топлото време става все по-голяма и инвазията на кърлежи, бълхи, комари , въшки, пясъчни и кръвосмучещи мухи и др. вредни насекоми. Ето защо ние се обърнахме към Bayer Animal Health като единствените, които предлагат продукта Advantix на българския пазар. Този препарат съчетава комплексна превенция срещу кърлежи, бълхи, комари, въшки, както и срещу пясъчни и кръвосмучещи мухи. На пазара има редица подукти, но нито един не съчетава такава ефективна и комплексна защита, както този препарат. По-долу ще намерите подробна информация за препарата.

Не бива да се поддаваме на рекламни трикове и блестящи убеждения от различни лица,  нека се доверяваме само на доказани продукти. Точно поради тази причина сме много щастливи, че Bayer Animal Health ни прави тази отстъпка.

 

Моля всеки, които желае да направи заявка, да се обръща към Отговорника по развъдна дейност – Димитър Райчев.

 

 

Advantix

 

Advantix е разтвор за спот-он приложение при кучета, наличен в 4 варианта:

 

  •         за кучета до 4 кг
  •         за кучета от 4 до 10 кг
  •         за кучета от 10 до 25 кг
  •         за кучета от 25 до 40 кг

За кучета с тегло над 40 кг трябва да се използва подходяща комбинация от пипети.

 

Показания

 

Advantix съдържа активните субстанции Imidacloprid и Permethrin. Използва се за третиране и превенция срещу бълхи и ларви на бълхи, опаразитяване с кърлежи и въшки. Има репелентен ефект срещу комари, пясъчни мухи и хапещи мухи. Репелентият ефект на Advantix означава, че той отблъсква кърлежи, комари, пясъчни мухи и хапещи мухи, преди те да ухапят кучето и да пренесат заболявания.

Advantix има акарицидно и репелентно действие в продължение на 4 седмици срещу кърлежи. Препоръчително е кърлежи, които вече са върху кучето, да бъдат отстранени преди приложението на продукта, за да се предотврати възможно ухапване. Вижте какво става с кърлежите, след приложението на Advantix

 

Advantix премахва бълхите върху кучето в рамките на един ден, като предпазва от последващо опаразитяване за 4 седмици. Също така, Advantix може да се използва, като част от стратегия за третиране на алергичен дерматит, причинен от бълхи. Вижте, защо е важно да предотвратите опаразитяване с бълхи!

 

Advantix има репелентен ефект срещу комари, което означава, че ги отблъсква и те не могат да ухапят кучето. По този начин Вашият четириног приятел е защитен срещу Дирофилариоза, сериозно заболяване, причинено от сърдечния паразит (Dirofilaria immitis). Вижте какво представлява това заболяване!

 

Вижте какво се случва с комарите след приложението на Advantix!

Advantix е ефективен при третиране на въшки, осигурява репелентен ефект срещу пясъчни мухи и хапещи мухи в продължение на до 4 седмици.

 

Начин на приложение

За кучета с телесно тегло до 10 кг.

Кучето трябва да стои в права (стояща) позиция. Разтворете козината на кучето в областта на гърба, между лопатките, докато кожата стане видима. Допрете върха на пипетата до кожата и изстискайте цялото й съдържание. Трябва да се прилага само върху кожа без наранявания. Разберете как да приложите Advantix!

 

За кучета с телесно тегло над 10 кг.

Кучето трябва да стои в права (стояща) позиция, цялото съдържание на пипетата трябва да бъде приложено равномерно в четири точки по гръбната линия, от областта между лопатките до основата на опашката. Във всяка точка козината трябва да се разтвори, докато кожата стане видима. Допрете върха на пипетата до кожата и внимателно изстискайте част от съдържанието. За да се избегне изтичане на продукта не прилагайте голямо количество в една точка. Разберете как да приложите Advantix!

 

 

Показания

Продуктът не трябва да се прилага повече от веднъж седмично. Продуктът е ефективен дори, ако животното е мокро, но продължителното излагане към вода трябва да бъде избягвано, за да не се намали ефикасността на продукта. Ако е необходимо кучето да бъде изкъпано с шампоан е препоръчително Advantix да бъде приложен 2 седмици след къпането за да не се намали ефикасността на продукта.

 

Продуктът не трябва да се използва в следните случаи:

  • При кученца под 7 седмична възраст или тегло под 1.5 кг
  • В случаи на свръхчувствителност към активните субстанции или някой от ексципиентите
  •  Продуктът не трябва да се прилага при котки, защото е силно токсичен с възможен фатален изход за тях, поради тяхната чувствителност към една от субстанциите на Advantix

 

Съдържанието на пипетата не трябва да влиза в контакт с очите или устата на третираното куче. Също така трябва да бъде избягвано оралното приемане, чрез облизване на мястото на приложение на Advantix. Трябва да се избягва контактът с други животни, веднага след приложението.

 

 

 

авг. 16

TAN – тест за вродени качества

                                 

 

TAN

Тест за вродени качества

 

Съществува от преди 15 год. и в днешно време е широко разпространен във Франция за всички породи, като съществува в различни форми, адаптирани към съответната порода. Така че този тест за ловни кучета, работещи със стойка, е съвсем различен от този за немските овчарки например, ретривърите и др. Още повече този тест може да бъде различен и за две породи от един вид, като официалната регулация позволява лека гъвкавост между клубовете.

Главната книга, използвана от Френския кенъл клуб казва:

* ТАN е основен ТЕСТ за минимум качества!

* Не е състезание!

Обща грешка е да се смята, че този тест се съди като „малък фийлд триал”!

Тестът TAN се организирва на клубно ниво. Участват кучета, които не са по-големи от 36 месечна възраст. Много организатори определят минимална граница от 6 месеца, което обаче не е опоменато в „закона”! И ако това да заведем 12-седмично кученце на такъв тест звучи абсурдно, то имайки предвид бързото развитие на бретона, някои кучета на възраст под 6 месеца са издържавали своя тест, и то брилянтно!

За да се организира TAN, е нужно да разполагаме с местност с достатъчно храсти (места за криене), за да сме сигурни, че дивечът може да се скрие, но все пак да се движи свободно. Трябва да бъде намерен по миризмата, а не чрез зрителен контакт.

Тестът продължава от 5 до 10 мин. На кучето се дава възможност за толкова рунда, колкото са му нужни, за да влезе в контакт с дивеча.

Какво се проверява?

Три характерни поведения се оценяват:

1) Инстинкт за търсене:

Изпитващият (който не е задължително да е съдия, но може да е „експерт”) взема предвид активността и страстта, показани от кучето, без да отдава голямо значение на начина, по който кучето изучава местността

2) Инстинкт за маркиране:

Задължително е кучето да покаже способности за намиране на довеча. Задължително е и маркирането на птицата преди зрителния контакт с нея. Раздрусването на птицата не се наказва. (Правилата не казват колко дълго трябва да се задържи кучето в стойка. Някои изпитващи смятат, че би трябвало да остане така толкова дълго, колкото е нужно на водача да се приближи, но това може да е различно за всяко куче. Като мнозинството смятат, че няколко секунди – 3 до 10 сек. са задоволителни.)

3) Баланс в характера:

Изпитващият проверява дали кучето показва небалансираност в характера си. (Правилата не дефинират тези признаци, но това предимно са агресивност, страх от непознати хора, липса на контакт между водача и кучето) Най-специфично тук е кучето задължително да не показва страх от изтрел, което се тества с изтрел от оръжие (пушка) или алармен пистолет / револвер или тежък калибър (това означава най-малко 32…) Най-често изтрелът е пуснат от изпитващия, който често е далеч от кучето. Изтрелът трябва да премине близо до кучето, както обикновено става на лов.

Всеки знак на страх в този момент се смята като провал на теста. С преминаване на теста TAN се награждават всички кучета, които успешно са преминавли тези 3 стъпки.

Куче, което се е провалило на една от тези три категори се остранява, като му се дава шанс да се яви на друг такъв тест, но само до тогава, докато не е навършило все още 36 месеца, които са максималната граница за явяване на теста.
ТAN-теста е просто ТЕСТ, но не и състезание! При него не се награждават различни места, а просто има „преминали” и „провалили се”!

Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

 

юли 24

Тестове на малки кученца

                                    ТЕСТ НА КЕМПБЕЛ

Този тест е бил предложен от етолога от Калифорния Уилям Кемпбел през 1975 година за определяне степента на социализация на кученцето и отношенията на доминиране/подчинение. Тестът се състои от пет изпитания: две от тях са наблюдение, а другите три изискват определени действия. Кученцата може да се тестват на възраст 7 седмици; всяко от изпитанията продължава около 30 секунди – толкова време е достатъчно на две непознати кучета, за да установят йерархична връзка. Тестването се провежда в непознато за кученцето място, в спокойна обстановка, наоколо не трябва да има предмети, които да го провокират за игра. Всички действия се извършват спокойно и не се съпровождат нито с думи, нито с поощрения.


ТЕСТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ
Внимателно пуснете кученцето на земята, отдалечете се на няколко метра, леко плеснете с ръце и проследете поведението на кученцето:
1. То веднага бяга при вас, вирнало опашка, започва да скача по вас и да ви хапе ръцете.
2. То веднага бяга при вас, вирнало опашка, започва да ви драска ръцете с лапите си.
3. То веднага бяга при вас и маха с опашка.
4. То бавно се приближава към вас с подвита опашка.
5. То не идва при вас.

ТЕСТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ
Тестът се провежда от непознат на кученцето човек.
Сложете кученцето по гръб, като сложите ръце върху гърдите му и го задържате в това положение за 30 секунди, като леко го обръщате на едната или другата страна:
1. Кученцето усилено ще се съпротивлява или ще хапе.
2. Кученцето ще се съпротивлява дотогава, докато не получи свободата си.
3. Кученцето отначало ще се съпротивлява, след това се успокоява.
4. Кученцето не се съпротивлява и ви лиже ръката.
ТЕСТ ЗА СПОСОБНОСТ ДА СЛЕДВА
Тестът се провежда с всяко кученце отделно, като се мълчи.
Застанете до кученцето и бавно се отдалечавайте, като оставате в полезрението му.
1. То веднага се ви последва, с вирната опашка и ще ви хапе за краката.
2. То прави същото, но не хапе.
3. То веднага се ви последва, с подвита опашка.
4. То нерешително ви следва с подвита опашка.
5. То не ви последва и си отива.
ТЕСТ ЗА ИЗПРАВЕНА ПОЗА
Тестът се провежда от непознат на кученцето човек.
Сложете ръцете си под гърдите на кученцето и го вдигнете в изправено положение. Подръжте го в това положение 30 секунди:
1. Кученцето яростно се съпротивлява, ръмжи и хапе.
2. Кученцето се съпротивлява, но не прави опити да ухапе.
3. Кученцето отначало се съпротивлява, но после се успокоява и лиже ръцете.
4. Кученцето не се съпротивлява, лиже ръцете
5. Кученцето реагира непоследователно: отначало проявява признаци на съпротивление и даже се опитва да ухапе, но в следващия момент се поддава на принуждаването.
ТЕСТ ЗА ПОДЧИНЕНИЕ
Тестът се провежда от непознат на кученцето човек.
Кученцето лежи в поза на сфинкс, човекът му притиска главата, като едновременно я завърта настрани. Тази поза имитира подлагане на гърлото му на нападащия противник:
1. Кученцето се съпротивлява, драска, преобръща се, ръмжи и хапе.
2. Кученцето се съпротивлява и преобръща, като се мъчи да ви одраска.
3. Кученцето отначало се съпротивлява, след това се успокоява и ви лиже ръцете.
4. Кученцето се преобръща по гръб и ви лиже ръцете.
5. Кученцето си отива
РЕЗУЛТАТИ
Повечето отговори – 1
доминантно агресивно (не се препоръчва като компаньон, при правилна дресировка може да стане добро работно куче или пазач)
Повечето отговори – 2
инат (работно куче, на което е необходима строга дресировка)
Повечето отговори – 3
Стабилно, адаптира се
Повечето отговори – 4
Склонно към подчинение (кучето не е напълно подходящо за работа)
Повечето отговори – 5
затормозено (не е склонно към общуване, непредсказуемо куче)
Понякога резултатите могат да са противоречиви. Тогава трябва да се повтори теста, по-скоро условията на провеждане (прекалено малко кученце, храна, стрес, сън) не са били подходящи.

 

ТЕСТ НА БРЕТО С ОГЛЕДАЛО
На възраст от шест до осем седмици кученцето започва да реагира на отражението си в огледало, а на девет-десет – да се интересува от него. На тази възраст ние можем да заведем кученцето в помещение, където има голямо огледало, в което то ще може да се види цялото. Ще наблюдаваме реакциите на кученцето, за да се определи нивото на социализацията му.
Общителните, уравновесените, уверените в себе си и доминиращите кученца ще проявят известна напрегнатост във връзка с установяването на йерархично положение. Кученцето ще се оглежда в огледалото, ще застива за известно време, ще се приближава до огледалото и ще се отдалечава.
Такива кученца се отнасят към типове 1 и 2 в теста на Кемпбел.
Другите кученца, също толкова общителни, но по-скоро подчинени и инфантилни, ще се мъчат да установят контакт с изображението си, да демонстрират готовност за подчинение и да канят за игра. Те рядко и за кратко ще застинат, като зорко гледат отражението си, приближават и се отдалечават.
Тези кученца съответстват на темперамент тип 3 или 4 в теста на Кемпбел.
Накрая, при неуравновесените, необщителните и страхливите кученца ние наблюдаваме продължителни периоди на неподвижност, нежелание да гледат изображението си. Кученцата бягат от огледалото или ръмжат. Тези кученца съответстват на типове 1 или 5 в теста на Кемпбел.

ТЕСТ НА КЬОЙНЕК С ОЖИВЯВАЩА ИГРАЧКА
Според Кейнек, кучето може да реагира на появата на нов предмет по три начина:
– да прояви интерес;
– да го игнорира;
– да не го приеме.
Тестът с оживяваща играчка позволява да се оцени характера на кученцето и организацията на отношенията човек-куче. Кученцето се вкарва в непозната стая без мебели. Изследващият поставя на пода движеща се играчка-кученце и я насочва към кученцето. След това стопанинът или стопаните, също и изследващият стават, като образуват полукръг, и играчката се насочва към единия от стопаните.
Кученцето се държи по различен начин като види играчката, която по форма и издаваните звуци наподобява кученце, например:
– отстъпва с лай или без лай, души под опашката на играчката, мускулите му са напрегнати, то изглежда развълнувано. Тази реакция се смята нормална;
– започва заплашително да лае, изглежда разтревожено, такова кученце се счита за неспособно да живее в град;
– нахвърля се на играчката, блъска я, хапе я; такъв екземпляр е опърничав, а значи, опасен тип животни. Следва да се отбележи, че от втория или третия път поведението на кученцето става нормално: кученцето е започнало да възприема играчката като досаден предмет;
– държи се спокойно и разглежда играчката. Такова кученце лесно ще се обучава, но у него ще се запази известна склонност към независимост;
– крие се под стол или зад него, изглежда изплашено и неуверено. Този тип поведение се наблюдава при кученцата, които не са придобили достатъчно опит в ранна възраст;
– бяга, изпитва силно вълнение, връзката със стопанина е много слаба. Кученцето е страхливо и способно да подведе стопанина във всеки момент;
– крие се зад стопанина или единия от стопаните. Това поведение установява истинската йерархия, показва кой е лидера в двойката;
– крие се зад изследващия. Такова поведение посочва на лоши отношения между кученцето и стопанина му.
Може да се повтори теста с всички кученца от кучилото. Само доминиращото кученце със стабилна психика ще доближи играчката.
Ако тестът се провежда в присъствието на майката, всички подчинени кученца ще побягнат към нея да се скрият. Независимите кученца ще се опитат да застанат между майката и играчката.

[b]Енциклопедии Лабрадор Royal Canin. Всички текстове са представени изключително и само за запознаване, без цел търговско използване.

Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

 

юли 24

ТЕСТВАНЕ НА КУЧИЛОТО СПОРЕД ТОМАН

                                    ТЕСТВАНЕ НА КУЧИЛОТО СПОРЕД ТОМАН

Предлаганите тестове са предназначени за установяване предразположеността на кученцата от кучилото към доминиране.
Кученцата се разпределят по четири категории:
– категория Л, „лидер“, водач на глутницата;
– категория П, „предани“, подчинени кучета, т.е. послушни;
– категория О, „отстранени“, равнодушни кучета;
– категория А, „асоциални“, плашливи и опърничави кучета.

1. КУЧЕНЦАТА ПОПАДАТ В НЕПОЗНАТО ПОМЕЩЕНИЕ
Майката е достатъчно отдалечена от кучилото, за да не я чуват кученцата. Развъдчикът също се намира на значително разстояние.
Тип Л не лае и изследва новото помещение спокойно.
Тип П лае срещу Л и се мъчи да го привлече към игра.
Тип О не се движи, изглежда изгубено, скимти като се оглежда наоколо, следва другите.
Тип А ходи в кръг, скимти.
След няколко минути Л и П играят заедно, О се мъчи да се присъедини към тях, но бяга при най-малкия неуспех, А не участва в игрите и скимти.

2. ПОЯВЯВАНЕ НА РАЗВЪДЧИКА
При приближаването на развъдчика А и О бягат към него, П спокойно се приближава, а Л просто го гледа или се занимава със свои работи.

3. ВНАСЯНЕ НА ХРАНА
Тази ситуация напълно променя позицията на кученцата в сравнение с предходния тест. Л и П започват да ядат, даже ако са сити, и нападат А и О, когато те се опитват да се приближат. Развъдчикът е принуден често да се намесва, за да възстанови реда и да се убеди, че всички могат да ядат.

4. ПОЯВЯВАНЕ НА НЕИЗВЕСТЕН ПРЕДМЕТ
Близо до кученцата хвърлят предмет, като пластмасова бутилка, но така, че да не ги засегне. Л бяга към предмета и започва да го хапе. П приближава по-внимателно, след това заедно с Л започва да изследва предмета и да играе с него. О е изплашен, той предпочита да бъде на разстояние от предмета, може даже и със скимтене да избяга от него. А страхът на куче тип А е очевиден, то бързо избягва, скимти и не се приближава до предмета даже за няколко минути.

5. НЕОЧАКВАН ЗВУК
Когато се чуе звук, Л вдига глава, наостря уши, насочва ги по посока на звука, като остава на място. Останалите кученца панически се мъчат да избягат. Ако сложите в центъра между кученцата будилник, който да се навие да звънне след две минути, то само Л няма да мръдне от мястото си – той ще гледа будилника, а след това ще тръгне да го изследва. П ще спре пръв и ще чака реакцията на Л.

6. РАЗВЪДЧИКЪТ ОСТАВА С КУЧЕНЦАТА, НО НЕ СЕ ДВИЖИ
Кученцата веднага ще го познаят, но само О и А ще бягат към него. П ще остане наоколо, а Л няма да реагира на присъствието му.

7. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ КОНТАКТА С МАЙКАТА
Развъдчикът все още е до тях. Л пръв отива към майката, като се насочва право към задните й гърди (там има повече мляко), след него е кученцето тип П и най-накрая са О и А.

8. ХРАНЕНЕ
В тази последна ситуация всеки трябва да има достъп до купичката. Л не се бие, той яде спокойно дотогава, докато не се засити, нито едно от кученцата не го безпокои. П често сменя мястото си, но яде спокойно. Затова пък А и О постоянно се карат.
Тази серия тестове позволява кученцето да бъде оценено от този, който иска да направи от него работно куче. Ако бъдещият стопанин иска кучето да възприеме дресировката, като запази необходимия минимум независимост, инициатива и способност към размишляване, той по-скоро ще избере куче тип Л, близко до темперамент 2 в теста на Кемпбел.
Кученцата тип П ще бъдат по-послушни, склонни навсякъде да последват стопанина без да проявяват инициатива. Те са близки до темперамент 3 в теста на Кемпбел.
Накрая, кучета тип О са подходящи за ролята на компаньон и за живот в семейство, те са близки до темперамент 4 в теста на Кемпбел.

Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

 

юли 22

Standard of “Epagneul Breton” – 1923

Standard of “Epagneul Breton” – 1923 


General aspect: minimum 45 cms, maximum 50 with a tolerance of 2 cms above for males. short in loin, rounded skull , tight lips, muzzle a bit pointed. 
Ear attached fairly high, flat hair on body, type Cob, tail no more than 10 cms.
Nose; dark brown or pink, according to the coat colour.
Defects: black and shiny, narrow.
Lips: fine, the upper lip fitting closely to the bottom one.
Defects: thick and loose.
Muzzle: medium length, narrowing slightly towards the nose.
Defects: too short or too long.
Skull: medium length, rounded, lateral head planes marked and rounded, stop marked but sloping gently.
Defects: square, narrow, round, too much stop
Eyes: Dark brown, alert and expressive.
Defects: too light, mean looking.
Ear: Attached high, rather short than long. Slightly rounded, a bit of hair on top.
Defects: set low, big, wide or frizzy
Neck: medium length, well set on shoulders.
Defects: too long, too thin, stuffy or too close to shoulders.
Shoulders: Slightly oblique and muscular.
Defects: straight or too oblique/
Chest: Deep, descending fully to the elbow, ribs well rounded, wide.
Defects: narrow, not descended, slab flanks.
Back: Short, never dipped.
Defects: long ot dipped.
Loin: Short, wide and strong.
Defects: long, narrow, and weak.
Croup: slightly sloping.
Defects: Too straight, too narrow, or falling away too much.
Flanks: medium tuck up.
Defects: fat or hanging.
Tail: straight or hanging down, always short , maximum 10 cms. Often a little bent with a bit of hair at the end.
Front legs: very straight, pasterns slightly oblique, fringes on legs.
defects: pasterns too straight or oblique. lack of fringes.
Back Legs: Wide thigh, well descended, very muscular, hock and and point of buttock in the same vertical line. Fringes, slightly wavy up to mid thigh. Medium bend of stifle.
Defects: thigh too straight, no fringes, too straight or too oblique.
Feet: tight, a bit of hair.
Defects: wide, long, fat, too round, and splayed.
Skin: Fine, not too tight
Defects: thick or too loose.
Coat: liver and white, or orange and white .with preferably some roaning,
Overall: Short coupled and cobby, elegant little dog, very strong, energetic, intelligent, giving the impression of a well bred Cob.

 

 

юли 22

Естествено късата опашка

Естествено късата опашка

Дължината на опашката при епаньол бретона по рождение е под влиянието на доминантния ген, познат като „Т” или „t”.  Наблюденията пoказват, че „Т” е летален,  когато е хомозиготен (съществува два пъти в един и същ локус) и ембрионът не оцелява. Това означава, че е невъзможно да се фиксира този ген и дава поколение изцяло от кучета с къси опашки. Следователно всяко куче, което е с естествено къса опашка, винаги е от генотипа “Tt”. В зависимост от комбинацията в пренесената информация от родителите на поколенията се наблюдават къси опашки с различни пропорции. 
Обратното – куче, родено с дълга опашка, винаги е от типа “tt” и поколението на две кучета с дълги опашки може да бъде само с дълги опашки. За да се върнем към поколение с естествено къса опашка, трябва поне единият от родителите да е с такава опашка. Разбира се, не винаги могат да се постигнат 100 % дори и при двама родители с естествено къси опашки.

/превод от английски: С. Николова/

Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

 

юли 22

Черният цвят

Черният цвят

 

Много хора, интересуващи се от епаньол бретона, са чували вероятно, че черният цвят е дисквалифициращ в някои страни – особено в САЩ и Канада. Те може би си мислят, че американските развъдчици са прави като приемат само оригинлно регистрирания стандарт на породата … но истината е, че ПЪРВИЯТ истински стандарт на породата, приет през 1907 г., ВКЛЮЧВА ЦВЯТ БЯЛО-ЧЕРНО! Но този стандарт не е приет от Френската киноложка федерация (the S.C.C.), когато й е бил представен през 1908 г.

По това време групата на «епаньолите» са били под ръководството на Клуб Епаньол („Club de l’Epagneul“) и не е съществувала никаква индикация на отделните породи. Тогавашният председател на този клуб отхвърля стандарта на епаньол бретона с аргумента, че при породата «френски епаньоли» няма цвят черен. Което всъщност е вярно, защото в породата френски епаньол не съществува черният цвят, тъй като тя е хомозиготна с комбинацията на рецисивните гени „bb“ и „EE“.

В следствие на този факт бретоните е трябвало да понасят тази абсурдна ситуация години наред.

Едва след основаването на Клуб Епаньол Бретон (The Club de l’Epagneul Breton) през 1956 г. председателят Gaston Pouchain успява през 1959 г. успешно да регистрира нов стандарт на породата, включващ черния цвят!

Разбира се в периода от 1908 до 1959 г. бяло-черните бретони продължават да съществуват и да се размножават. Освен това хората не бива да забравят, че във Франция кръстосването на бретони с различни цветове е напълно разрешено и няма никакви ограничения.

/превод от английски: С. Николова, източник: Pierre Willems, France/

Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

 

юли 06

Лов със соколи и епаньол бретони

FALCONRY AND THE BRITTANY

Лов със соколи и епаньол бретони

 

Като едно „соколово“ куче епаньол бретонът ловува на всякакъв дивеч – заек, фазан, бекасина, яребица, голяма бекасина и т.н. Кучето остава в стойка, докато получи команда за вдигане на птицата, след което се снижава или сяда и очаква следващата команда, която ще зависи от това дали соколът е убил плячката или е пропуснал. Ако има пропуск, кучето продължава търсенето на друга плячка.

Едно добро куче печели пълното внимание на сокола, като соколът бързо разбира, че кучето е източникът на неговия успех. Някои соколари също стрелят, което дава шанс на бретоните да упражнят и друго свое качество, а именно апорта.

Главното предимство на бретоните е дребният им ръст, който им позволява да влязат и там, където другите биха се страхували.

Добрият бретон работи с лекота през целия ден, покривайки бързо големи площи. Бретоните изглежда инстинктивно разпознават соколите като свои ловни партньори.

Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

 

юли 06

Малкия птичар с големи възможности

Малкия птичар с големи възможности

 

Това можехме да прочетем още преди години в ловните списания. Става въпрос за епаньол бретона, бретонският птичар, който до скоро не бе толкова познат, но все по-често се заговори за него в ловните среди.

Бретонският птичар произлиза от Франция и при това от сърцето на Бретан. Още през средновековието и по-късно през вековете е имало богати изложения на картини с малки кучета, които по цвят, държание и движения са имали голяма прилика с днешните бретони. Още тогава са ги използвали за лов и особено за лов със соколи.

В началото на 19-ти век произлизат и епаньол бретоните от множество малки регионален тип кучета, които са кръстосвани с английски шпаньоли и кучета от типа на сетерите. През 1907 г. във Франция излиза и първият собствен стандарт на породата. Междувременно бретоните се превръщат в едни от най-водените на лов кучета, погледнато в световен мащаб. В неговата Родина той е ловното куче номер 1.

Когато стане дума за името „épagneul“, то много от кинолозите са на различни мнения. Някои казват, че тук става дума за една деформация на френската дума „espagnol“ („испански“). Това би потвърдило тезата, че всички „Epagneul“-раси първоначално произлизат от Испания. Други твърдят, че името идва от старофренската дума „s´espanir“ или „s´espagnir“, което означава „слагам да легне“. Тази теза също е приемлива като се има предвид, че животните през Средновековието са прикляквали в тревата по време на лов, докато пернатият дивеч се приближи.
Характер, държание:

Бретоните са изключително схватливи и лесни за обучение кучета, в които е скрита много сила. Подходящи са не само за лов, но и за домашни любимци, като трябва да се знае, че са много подвижни, енергични и весели кучета, обичащи движението и разнообразието. Приятелски настроени са и винаги се стараят да изпълнят най-точно подадените им команди.

Тези кучета са многостранни. Работят отлично на открито и във вода, гмуркат се смело, въпреки че не могат дълго да плуват. Апортират дивеча с голямо чувство за дълг пред своя стопанин. Това куче носи всички ловни тактики в кръвта си!

Бретоните принадлежат към най-бързите птичари, но са по-бавни от например сетерите и движенията му са по-внезапни и неочаквани. Има чудесната способност да „взема решения”, интелигентен е и често предвижда опитите на дивеча за бягство. Когато са изморени бретоните „стискат зъби” и продължават напред в търсенето.

Епаньол бретоните принадлежат към групата на шпаньолите и като такива притежават типичната за тази раса черта – известна твърдоглавост, която им „помага” да не обръщат внимание понякога на някои команди. Навън често влизат в ролята на „смешник”, а в къщи са чувствителни и деликатни. При тези кучета можете да постигнете много повече с поощрения и награди, отколкото по строгия начин и с наказания.

 Използване на текста, или части от текста на публикацията без разрешение от УС на КЕБ е нарушение на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“!

 

 

По-стари публикации «

» По-нови публикации

Hot auto news