Правилник за Развъдна дейност

ПРАВИЛНИК

за селекция и развъждане на

“ КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН „

2020

 

 

I.Общи положения

 

Клубният правилник за селекция и развъждане на  КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН (КЕБ) и правилниците за селекция и развъждане (ПСР) на Международната Киноложка Федерация (FCI) са задължителни за всички членове на клуба. ПСР на КЕБ способства за развитието на планомерна селекция и развъждане на функционално здрави расови кучета със стабилна психика. Компетентен и отговорен за селекцията и развъждането е отговорника по развъдна дейност (ОРД) на КЕБ. Неговата дейност включва наблюдение и контрол на селекцията и развъждането, различни форми на консултации за селекцията и развъждането, както и водене на клубната селекционно-развъдна книга.Комисията по развъдна дейност организира пролетни и есенни тестове за допускане до развъдна дейност като издава съответен сертификат за годност за развъдна дейност на издържалите тестовете кучета.

В КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН не се допуска селекционно развъждане от страна на професионални търговци на кучета.

 

II.Право на селекция и развъждане

За развъдчик се счита собственикът или наемателят на женско куче към момента на покриването, който е член на КЕБ и има регистрирано име на развъдник в Международната Киноложка Федерация (FCI).

Даването под наем на женско куче за селекционно развъждане трябва да бъде уредено с писмен договор между собственика и наемателя на кучката и одобрено от отговорника по развъдна дейност на КЕБ.

 

III.Консултация за селекция и развъждане

Отговорникът за развъдна дейност осигурява различни форми на консултации на развъдчиците и контролира селекционното развъждане на породата. Част от дейността на ОРД е организирането на обучение на собствениците на кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН за подготовката им за явяване на тестове за годност за развъдна дейност. Екстериорни оценки кучетата получават при участието си в клубни, национални и международни киноложки изложби в страната и чужбина.

 

IV.Предпоставки за селекционно развъждане, селекционно-развъдна дейност

 

 1. До развъдна дейност се допускат само здрави кучета със стабилна психика, записани в племенната книга на КЕБ. При покриване с мъжко куче от друга страна, женското задължително да е с PK номер, мъжкото задължително да е регистрирано в националния киноложки съюз (FCI) на съответната страна. При покриване на женско куче от друга страна мъжкото задължително да е с PK номер, женското задължително да е регистрирано в националния киноложки съюз (FCI) на съответната страна. Кучета внесени от друга страна ще бъдат признати за клубни ,ако притежават експортно родословие  (FCI)  на съответната страна.
 2. До развъдна дейност се допускат мъжки кучета /България/, вписани в племенната книга на КЕБ, да има покрит ТАН, най-малко три „отлични“ оценки от експерти на породата, получени на клубни, национални или международни киноложки изложби. /за мъжки кучета от други държави, задължително трябва да имат най-малко три „отлични“ оценки от международни киноложки изложби (FCI)/. Препоръчително е мъжките кучета да имат минимум една оценка от пролетни/есенни състезания, различна от дисквалификация, като по изключение оценката за допускане на разплод може да е и от практически полеви изпит или Свети Хуберт.
 3. До развъдна дейност се допускат женски кучета, вписани в племенната книга на КЕБ, да имат покрит ТАН, най-малко три оценки от експерти на породата, получени на клубни, национални или международни киноложки изложби, като се изисква най-малко три „отлични“ оценки и по изключение може едната да е „много добър“. Препоръчително е женските кучета да имат минимум една оценка от пролетни/есенни състезания, различна от дисквалификация, като по изключение оценката за допускане на разплод може да е и от практически полеви изпит или Свети Хуберт.

 

Отглеждането и храненето на кучетата трябва да бъде съобразено с вида и потребностите им. На кучетата за селекционно развъждане и кученцата трябва да бъде осигурено максимално добро отглеждане в подходящи условия или в развъдник за расови кучета. При неспазване на условията за правилно отглеждане на кучетата и малките кученца ОРД има право да изиска от Общото събрание на КЕБ да изключи от редовете си нарушилия  на тези правила развъдчик, както и да отнеме правото му за развъждане на кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН.

 

 1. Основни положения

Минимално допустимата възраст за селекционно развъждане над 18 месеца. при покрити всички изисквания. Максималната допустима възраст за селекционно развъждане на кучката може да прехвърли девет година за женско куче и 10 години за мъжко куче, само в обосновани единични случаи при доказана ценна кръвна линия и че кучето е абсолютно здраво. При други случаи, задължително е решение от УС и Селкционната комисия.

Майката може да отгледа толкова кученца, колкото позволява кондицията й.

В годината се допуска не повече от едно раждане; ориентировъчен е денят на покриването, същото да се разбира, че женско куче може да бъде допуснато до заплод минимум през едно разгонване.

При големи кучила ОРД може да поставя допълнителни изисквания, например използване на дойка включително и от друга порода, определяне времето за следващото покриване на кучката и специални проверки на състоянието на кученцата. За чифтосване на роднини I степен (братя и сестри; родители и деца) в близкородствено съешаване се изисква съгласието на ОРД на КЕБ. Ако такова близкородствено съешаване е неуспешно, то ОРД категорично забранява втори опит със същите кучета.

 

 1. Селекционно-развъдна дейност:

При селекционно-развъдната дейност се прави следната класификация:

а/ За селекционно развъждане са допуснати всички кучета, записани в селекционно-развъдната книга, признати от КЕБ, които отговарят на установените от ОРД на КЕБ изисквания във връзка със здравословното състояние, както и при въвеждане след утвърждаване от УС на Кеб, задължителни изиствания за допустима стемен на ТД, устойчива психика, допустима възраст, спазване на изискуемия промеждутък между две кучила, покрити изисквания ТАН, оценки от екстериор задължителни три, както всички допълнителни оценки на екстериор и работни изпитания.

б/ За селекционно развъждане са препоръчани кучета с качества, надхвърлящи тези показатели по критериите на КЕБ.

в/ За селекционно развъждане не се допускат:

– кучета с пороци, изключващи възможността за селекционно развъждане, например: слаба психика, проявен страх от изстрел при явяване на 3 (три) поредни теста; вродена глухота или слепота, заешка устна, отворено небце, значителни зъбни дефекти, челюстни дефекти, епилепсия, крипторхизъм, монорхизъм, албинизъм, дефекти в окраската, доказана тежка ТД, ( тазобедрена дисплазия -Е и D )  скелетна деформация и т.н.

 

V.Име на развъдник и защита на името на развъдник

 1. Значение

Името на развъдника е допълнително име на кучето, изясняващо неговия произход. Избраното от развъдчика име се регистрира в племенната книга на КЕБ.

Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече регистрираните за тази порода, то се предоставя на развъдчика изключително за лична употреба. С имена на развъдници, регистрирани в FCI, могат да се записват кученца, които подлежат на проверка на кучилото от страна на ОРД на КЕБ.

 1. КРД води точен отчет за запазените от членовете на КЕБ имена на развъдници. Имената задължително се запазват и чрез регистрация в FCI.

Заявка за защита на име на развъдник от FCI се прави от развъдчика чрез ОРД  до националната киноложка организация, която е член на ФСИ.

Имената на развъдници, подлежащи на защита от FCI, трябва ясно да се различават от вече защитените имена на развъдници във FCI. Имена на развъдници, защитени от новоприети членове, трябва да бъдат така променени, че да изключват недоразумения. Защитата на име на развъдник отпада при смърт на развъдчика, ако наследникът не заяви прехвърляне на името на развъдника на свое име. До десет години след смъртта на развъдчика името на развъдника не се предоставя на друг развъдчик. По това време наследници и потомци на развъдчика все още могат да направят заявка за името на развъдника. Прехвърляния се допускат само при наследяване или при договорна уредба, подлежаща на одобрение от Управителния съвет на КЕБ

Кученца от кучка, дадена под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя.

 

VI.Акт за връзка

Собствениците на предвидените за чифтосване кучета трябва преди акта на покриване да се убедят, че предпоставките за селекционно развъждане са налице. За предстоящия акт на покриване предварително трябва да бъде уведомен ОРД, трябва да се направи предварителна консултация и след одобрение се допуска до заплод. Преди акта на покриване трябва да бъде постигнато споразумение за съответното заплащане на покриването. За безплатно покриване на незаченала кучка при следващо разгонване от същото мъжко куче трябва да има писмено споразумение или пълно заплащане от страна на собственика на женското куче, при доказано и потвърдено потомство от мъжкото куче или чрез направен анализ на семенна течност. Собствениците на мъжки кучета трябва да водят писмен отчет за всички актове на покриване. Ако по време на едно разгонване кучката е покрита от две различни кучета, кученцата получават родословие само при недвусмислено доказано бащинство чрез ДНК.

Не се допуска от ОРД и от собствениците на мъжки кучета да покриват кучета, които нямат доказан произход, нямат необходимите документи, при констатация на подобни пропуски се изисква изключване от клуба, като се докладва от ОРД пред ОС.

 

VII.Контрол на селекционното развъждане и приемане на кучилото

 1. Контрол на селекционното развъждане.

ОРД следи проявите на вродени наследствени дефекти в породата, да водят борба срещу тях и постоянно да отразяват техния статус. Може да се изиска от собствениците на кучетата да направят ДНК тестове, с цел да се проследи унаследяването на дефектите или липса на такива.

Доклад за актуалното здравословно състояние на кучета, проявили такива дефекти (ако има такива), се съхраняват от ОРД на клуба.

 

 

 1. Контрол и приемане на кучилото.

Контрол и приемане на кучилото са основни елементи на дейността на ОРД на КЕБ. При приемане на кучилото трябва да се чипират всички кученца. ОРД документира контрола при приемането на кучилото.

Развъдчиците трябва незабавно да съобщават на ОРД за нови кучила: те трябва да дадат на ОРД възможност за контрол на кучилото, кучката и условията за отглеждане. ОРД приема кучилото с всички кученца в него не по-рано от навършването на осмата  седмица от раждането им /56 дни/ в присъствие на кучката-майка в развъдника на развъдчика, може този акт да се установи и дистанционно, чрез видеоклип или видеовръзка. Кученцата задължително трябва да са ваксинирани, за което трябва да се представят ветеринарни паспорти и протокол от наблюдаващия ветеринарен лекар. Всеки развъдчик е длъжен да води дневник на развъдника за всички подробности около кучилата и селекционното развъждане в неговия развъдник. Препоръчва се употребата на развъдна книга. За всяко приемане на кучило се издава сертификат за новородените кученца, като развъдчикът получава копие от него.

 

VIII.Родословия

 1. Основни положения:

Родословието е удостоверение за произход, издавано от ОРД на КЕБ. Родословието, издавано от КЕБ, използва официалната бланка-образец на КЕБ. Право на притежаване на родословие има собственикът на кучето. Право на собственост върху родословието може да има и залого-получател (за наемане на отдаване в залог или наемател на кучката с цел селекционно развъждане за времето на договора за наем). Смяна на собственост върху кучето се потвърждава в родословието с име и адрес, място, дата и подпис на продавача.

Преди издаване на родословие, може да се извада “puppy card“ – карта за кученце      по искане на развъдчика или усмотрение на ОР на КЕБ,

 

 1. Процедури

Необходими данни за издаване на родословия на кученца от цяло кучило: Име и адрес на развъдчика, име на развъдника, име, номер от селекционно-развъдната книга на КЕББ, дата на раждане, титли и оценки за селекционно-развъдна годност, ИВК(TAN),други изпити, полеви състезания и изпитания на родителите, подпис на собственика на мъжкото куче върху акта за връзка, пол и име на кученцата. За издаване на родословия се прилагат и следните документи: Оригиналното родословие на кучката, копие от родословието на мъжкото куче, сведения за оценки, изпити, прегледи, титли и т.н., които не са отразени в родословията на родителите до момента, както и оригинален сертификат за новородените кученца и евентуалните им загуби, издаден от ОРД на КЕБ, състояние на кученцата, майката и материалната база в развъдника. ОРД на КЕБ може по всяко време да изиска представяне на родословието за проверка на данните, за отчет или за допълване. Неистински или фалшиви родословия се обявяват за невалидни, изземват се и се унощожават. Родословия, издадени от КЕБ, /вписани в националната племенната книга/, са валидни в чужбина при условие, че съответната страна е член на FCI. При износ на куче, произведено в страната, освен родословието, издадено от КЕБ, се издава и експортен сертификат от националната федерация издала родословието.

Изгубени родословия се обявяват за невалидни. КЕБ издава дубликат след проверка на данните за загубата: това се публикува в изданието на КЕБ (ако има такова).

 

IX.Селекционно-развъдна книга

 1. Основни положения

Клубната Селекционно-развъдна книга /КСРК/ е основа на селекционното развъждане на расови кучета. Информацията в нея е възможно най-подробна.

При записвания в КСРК трябва да бъдат доказани поне три генерации от предците, записани в СРК, признати от FCI държава. Освен имената и номер в СРК трябва да са посочени цвят, номер на чип, положени изпити, шапионски титли, изпити и тестове. ОРД води като приложение към КСРК втори регистър, в който се вписват кучета, чийто произход не може напълно /без пропуски/ да бъде доказан с три признати генерации в КСРК или кучета с непризнати родословия, чиито външно проявление и психика обаче, според положени тестове или изпитания, отговарят на определените характерни белези на породата.

Четвъртото поколение кучета, записани в регистъра, може да бъде записано в редовната КСРК. Най-важните данни от КСРК трябва да бъдат отразени подредено в родословията.

За едно кучило трябва да се записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номера от КСРК на родителите, пол, малко име, номер на чип и номер от КСРК на кученцата.По решение на КЕБ в КСРК могат да бъдат записани и други данни, свързани с кучилото.

 

 1. Процедури

Печатни КСРК се издават по възможност всяка трета година като сборен том. Екземпляр от тази книга с изпраща по искане от националната федерация, веднага след нейното излизане.

 

X.Такси

Таксите за издаване на родословия и другите необходими документи, издавани от ОРД, се определят от общото събрание на КЕБ. Таксите за издадените от национална федерация родословия се определят от същата.

 

XI.Нарушения

Нарушения на настоящия правилник за селекционно развъждане, като например:

– отказ за предоставяне на информация на ОРД;

– отказ от изпълнение на препоръките на ОРД;

– въвеждане в заблуждение и опит за такова на ОРД;

– неспазване на настоящия правилник;

– неправилно отглеждане на кучетата и техните потомства;

– липса на хуманно отношение към кучетата;

– допускане на връзки с кучета извън клуба без разрешение на ОРД;

– допускане на връзки с кучета без доказан произход и родословни и здравни документи;

– подаване на невярна информация към обществеността за развъдната дейност на клуба умишлено с цел злепоставяне на членове на клуба;

– заплождане без предварително да е обявил намерението си и подал информация към ОР, който да я проследи и получи право на заплождане.

се считат за основание за изключване по смисъла на Устава на КЕБ. При наличието на подобни нарушения УС на КЕБ, има право да изключи от редовете на клуба съответния развъдчик без право на повторно членство.

 

 

XII.Заключителни разпоредби

 

 1. При наличие на повече кучила, се създава Развъдна комисия, с цел да се оптимизира изпълнението на дейността.
 2. Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на правилника за СР на КЕБ като цяло.
 3.  УС и ОРД на КЕБ имат право да предлагат промени в настоящия правилник, като промените влизат в сила съгласно Устава на КЕБ след одобрение от страна на Общото събрание и публикуването им в изданието на КЕБ ( при негово наличие).