Des Rencontres Saint Hubert

I. Регламент

 

Регламент

des Rencontres Saint Hubert за ловци с кучета работещи със стойка  или шпаньоли

Актуализирана версия – февруари 2019 г

 

ГЛАВА 1 НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

чл. 1  Избор в рамките на френското първенство.

FRSH, Fédération des Rencontres Saint Hubert, (Федерация на срещите на Свети Хуберт) организира програма за годишни срещи, предназначени за ловци на дребен дивеч с кучета работещи със стойка или шпаньоли, с няколко нива на избор: департамент, „зона“  и завършва с национален финал. Тези срещи се подготвят под отговорността на делегати, признати от FRSH и в близко сътрудничество с местните федерации на ловците и/или териториалните киноложки сдружения.

Всички са доброволци.

Целта е ловът да се представи като дейност, тясно свързваща  ловецът с кучето му, като помощник, но също и зачитане на законодателството и разпоредбите, опазването на околната среда, етиката, спортния дух, без да се преминават границите на пълната безопасност. Следователно местните и регионалните делегати се ангажират:

– да сведат тези правила, актуализирани през 2019 г., до знанието на членовете на журитата и ловците

– да следят за спазването и безрезервното прилагане на тези правила

– при всяко нарушение или проблем да се докладва на регионалния делегат, с копие до президента на FRSH

 

Чл. 2  Департаментски финал

Във всеки департамент, където е възможно, се провежда т.нар. „департаментски финален” под надзора на регионалния делегат и се организира под отговорността на департаментския делегат, със съдействието на регионалния съюз на ловците и/или местното или регионално киноложко  дружество или секция.

Календарът на тези срещи се публикува през юли, всеки делегат от съответния департамент трябва да изпрати датата и мястото на срещата до регионалния делегат, преди 30 май, за да може последният да оформи и да съобщи календара на своята зона на секретариата на FRSH преди 30 юни.

Тези регионални финали трябва да се проведат преди 1 ноември.

Ако някой департамент не е успял да организира този ден, състезателите от този район ще трябва да се регистрират в департамента, който ще бъде определен от регионалния делегат, след консултация с делегатите от засегнатите департаменти.

Всеки ловец, спазващ настоящите правила, може  участва в това състезание, като се регистрира в една от предлаганите  8 категории. По изключение двойките (ловец – куче), участвали в национален финала през предходните две години, ще трябва да се регистрират за регионалния финал, без да има нужда да преминават през департаментската селекция.

В края на департаментския финал, първият във всяка категория или в баража, ако има няколко батерии за същата категория, ще бъде провъзгласен за “ департаментски шампион“, при получени най-малко 50 точки.

Този или тези шампиони ще бъдат класирани за регионален финал на тяхната териториална зона (вижте приложението).

Всеки департамент може да има само един представител в категория (с изключение на националните шампиони), но може да се предвиди резерв в случай на неявяване.

След награждаването представителят на катедрата ще им даде регистрационния формуляр за регионалния етап. Формулярът за регистрация трябва да бъде върнат в рамките на една седмица на регионалния делегат отговорен за този финал.

Ако първият в категорията не може да се яви или не върне регистрацията си навреме, департаментският делегат може да поиска да се яви заелият второ място в класирането, ако е получил 50 точки и така нататък, за да може департаментът да бъде представен във възможно най-много категории. Квалификацията се отнася за екипа „ловец –  куче“.

На всички нива на подбор, при невъзможност на един или на друг отбор да се яви, мястото му се заема от завършилия на второ място в категорията, ако е получил 50 точки.

Всеки департаментски делегат се задължава да върне на регионалния делегат всички резултати от състезателния ден, включително  попълнения статистически лист (брой ловци, разбивка по категория, използвани породи кучета), в седмицата след департаментската  среща.

 

чл. 3 Регионален финал, наречен „зона“.

За des Rencontres Saint Hubert  Франция е разделена на 7 ловни зони и всяка зона включва определен брой департаменти.

Организацията на регионалния финал е поверена на делегата на R.S.H. от департаментския отдел, под отговорност на регионалния делегат, с помощта на департаментската или регионалната  федерация на ловците и/или на департаментското или регионално киноложко дружество.

Тези финали трябва да се състоят преди 15 декември.

Следователно всеки регионален финал обединява департаментските шампиони за текущата година, в зависимост от това дали са събрали 50 точки и, ако желаят, участниците в последните две издания на националния шампионат, които не минават през департаментския подбор.

Всички се регистрират в една от 8-те категории предвидени в правилника.

В случай на неявяване, всеки департамент има право да излъчи заместник –  следващия в департаментското класиране, при условие, че има минимум 50 точки.

Департаментският делегат, отговарящ за организацията на регионалния финал, определя журито, след консултация с регионален делегат и, доколкото е възможно, така че да бъдат представени различните департаменти на съответния зона.

На практика регионалният финал протича по същия начин както департаментския. Ловците са разделени на различни батерии според броя и съответната категория. Ако броят на записаните надвишава ограниченията на батерията, се добавят още толкова, колкото е необходимо и се провежда финален бараж, за да се определи регионален шампион.

Размерът на входната таксата за регионалните финали се определя всяка година от комисия към FRSH.

Входът е свободен за категорията „юноши и придружаващи ловци” с кучета, работещи със стойка или шпаньоли.

В края на награждаването организаторът раздава на регионалните шампиони, при условие, че имат 50 точки, регистрационната форма за националния финал. Този регистрационен формуляр трябва да бъде върнат в рамките на седмица в секретариата на FRSH.

Регионалният делегат също изпраща всички резултати от този финал на секретариата на FRSH, до една седмица след приключването му.

 

Чл.4 Национален финал

Комисия към Федерацията на des Rencontres Saint-‐Hubert отговаря за организирането, всяка година, на Национален финала на френското първенство. Това може да стане между 16 декември и 31 януари, в зависимост от наличните терени и климатичните условия.

Следователно на всеки национален финал се явяват регионалните шампиони от „зоналните“ финали, проведени през годината, при условие, че са събрали 50 точки.

В случай на отпаднал е възможно да бъде заменена със следващ в класиране, от съответната зона, при условие, че има минимум 50 точки и за това да се уведомят участниците.

Както при регионалните финали, броят на участниците в националния финал се определя всяка година от комисията към FRSH. Входът ще бъде свободен и за категориите „юноши и придружаващи ловци” с куче, работещо със стойка или шпаньол.

Обявява се за „Шампион на Франция по зони“ отборът, който ще получи най-добри резултати индивидуално според сбора на точките (вижте приложенията).

Обявяват се за шампион на Франция и вицешампион на Франция от des Rencontres Saint Hubert за съответната година –  първи и втори във всяка категория, при условие, че са събрали 50 точки. Френските шампиони в категориите жени и мъже ловци, любители и трейлерисисти  при кучета, работещи със стойка и шпаньоли, се класират за Световното първенство, което обикновено се провежда през октомври.

Въпреки това, ако кучето-победител в дадена категория не е имало възможност да се представи по време на този национален финал, което е от съществено значение за Световното първенство, ще бъде проверен чрез извършване на така нареченото „сляпо“ представяне. Отказът да се представи няма да го лиши от титлата, но няма да му позволи да участва на Световното първенство в отбора на Франция. Мястото в отбора на Франция ще бъде предложено на следващия, ако се представи.

И накрая, шампионите в категориите мъже ловци с кучета работещи със стойка любители и трейлерисисти ( Любители и професионалисти), жени ловци с кучета аматьори и трейлерисисти, ловци с шпаньоли аматьори и трейлерисисти, ще могат да представляват Франция на Световното първенство, при условие, че са от френска националност и тяхното куче е регистрирано в LOF, или във всяка подобна книга, както се изисква от FCI.

 

Чл.5.  Състав на журито:

Всеки делегат съставя свое жури, като гарантира, че няма връзка или конфликт на интереси между ловците и проверяващите (пример: клиент/дресьор, роднини и т.н.) и че заинтересованите страни са напълно запознати с тези правила и ги прилагат без никакво друго съображение.

Всяка батерия включва двама проверяващи.

Съдии на des Rencontres Saint Hubert  /RSH*/мога да бъдат:

– Регионални и департаментски делегати на RSH, бивши делегати на FCSH & R.S.H

– Официални съдии от SCC.

‐ Администратори на FRSH, FDC, ACT, SCC, ONCFS.

– Персонал на FDC и ONCFS

‐ Състезатели, които са избрани за шампионата FRSH от 1994 г. и които не са състезатели в департамента или зоната, която съдят.

В случай на съмнение, бъдещото жури трябва да бъде одобрено от регионалния делегат на съответната област.

За регионалния финал съставът на журито на батериите никога не трябва да включва двама изпитващи от един и същи департамент. Съдия, избран и за състезател в своя отдел, няма да може да съди категорията, в която е избран в други департаменти.

 

ГЛАВА 2 РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.6  Регистрационна форма.

Формулярът за регистрация за департаментския финал на des Rencontres Saint Hubert се предоставя от организатора. Може да се публикува в ловни или киноложки списания, да се качи на уебсайта на тези структури или се даде на разположение в техните централи. Общият модел, предоставен от FRSH, може да бъде адаптиран според местните нужди, но задължително трябва да включват определена информация:

– Фамилия, собствено име, адрес на състезателя, e-‐mail, номера на заверени ловен билет и  членска карта, номер на застрахователна полица и категория, в която е представен (ангажиран) ловеца.

– Име на кучето, порода, пол, номер на татуировка или микрочип, LOF регистрационен номер, ако е известен, номер на работна книжка, ако е в категория “ трейлерисисти“.

– Освобождаване от отговорност на  организаторите в случай на рекламация и приемане на тези правила от ловеца, който чрез подписа си потвърждава, че ги е прочел и е запознат.

– Сумата за участие  трябва да бъде приложена. Тази сума е оставена на преценката на делегатите  на департамента за съответната селекции, в рамките на максималния лимит на препоръчителната сума от S.C.C за състезанията по есенни изпитания от текущата година.

– Крайният срок за регистрация и максималния брой на участници

 

Чл.7  Къде и как да участвате?

Всеки ловец може да участва:

– в департамента, където живее

– или в департамента, в който е заверен ловният билет. Следователно той може да се регистрира само за едно събитие в един департамент.

От друга страна, той ще може да участва с две кучета, от които поне едното ще бъде регистрирано в LOF, Племенната книга на Франция. Ако трябваше да завърши първи в две различни категории, той трябва да избере категорията, в която ще бъде избран за регионален финал.

За да участва в des Rencontres Saint Hubert, всеки ловец трябва:

-‐ да притежава билет за лов, заверен за текущата година

-‐ да има сключена застраховка „Гражданска отговорност” за практикуване на лов

-‐ притежават сертификат за обучение за категория „стрелец с лък“

-‐ да носи оранжева шапка, жилетка или оранжево яке по време на срещата. От съображения за сигурност членовете на журито и придружаващите ги лица на терена също трябва да носят тези сигнални елементи на видно място. Естествено, ако указът на организацията беше по-взискателен, всички ще трябва да го спазват.

-‐ да има подходящо облекло, съобразено с ловната практика.

-‐ да спазва здравните разпоредби и съответните задължения

-‐ да носи със себе си регистрационната карта (I-‐CAD) на кучето (с чип или татуировка), удостоверяваща, че той е негов собственик.

Толерантността предвижда да се вземе под внимание семейната среда. По този начин всеки участник, освен „трейлерист“,  ще може да използва „семейно“ куче. В този случай данните от ловния билет  и регистрационната карта на кучето трябва да имат обща точка: същото фамилно име или същия адрес. Така нареченото „семейно“ куче може да се използва два пъти последователно в рамките на семейството, но може да се класира в регионален финал само при единия ловец.

Кучетата трейлеристи  могат да се използват само от техния собственик, упоменат на първата страница на работната им книжка.

Никое куче не трябва да бъде агресивно или болно.

Разгонените женски кучета ще участват в края на серията и ловецът трябва да предупреди журито.

Използването на каквито и да било тренировъчни нашийници, проследяващи или принудителни средства е забранено.

 

Чл. 8  8 категории за регистрация

Регистрацията на всеки ловец трябва да бъде направена в една от следните 8 категории:

♦ “Младши” или “придружител на ловец”, с куче работещо със стойка  или шпаньол Не трейлерист

♦ „Жена – ловец“, с куче нетрейлерист работещо със стойка .

♦ “ Жена – ловец „, с куче трейлерист работещо със стойка.

♦ „Мъж – ловец“, с куче нетрейлерист работещо със стойка.

♦ „Мъж – ловец“, с куче трейлерист работещо със стойка.

♦ „Мъж  или жена ловец, с куче шпаньол нетрейлерист.

♦ “ Мъж  или жена ловец, с куче шпаньол трейлерист

♦ „Стрелец с лък“, с куче работещо със стойка или шпаньол нетрейлеристи

-‐ Категорията „Юноши“ е запазена за състезатели на възраст под 20 години в деня на селекцията за департамента или на млади ловци в придружен лов от 15-годишна възраст на отговорност на техния придружител.

-‐ Участниците с т. нар.  кучета трейлеристи трябва да се състезават в батерии „мъж или жена ловец, с куче работещо със стойка трейлерист“ и „мъж или жена ловец с шпаньол трейлерист“, в зависимост от специфичния за тях биотоп.

-‐ Концепцията за куче трейлерист (Моля, имайте предвид, че този термин е валиден САМО за des Rencontres Saint Hubert и се различава от термина „Trialer“, използван от SCC) се дефинира, както следва: куче, което е получило, във Франция или в чужбина, оценка МНОГО ДОБЪР  в официално полево изпитване или първа или втора категория BICP. (Имайте предвид, че 3-та категория на BICP или получаване на CQN или оценка „Добър“ в полево изпитание не дава достъп до категорията трейлерист. Следователно ловец с куче трейлерист може да участва само в 2-те категории, предвидени в регламента: Мъж или жена ловец, с куче трейлерист работещо със стойка и Мъж или жена ловец с шпаньол трейлерист. Всички други категории са забранени, включително категорията младши или придружаващ ловец. Следователно младши, придружен от куче- трейлерист, участва в категорията трейлерист. Понятието „семейно куче“ не се отнася за кучета трейлеристи.

-‐ Категорията „стрелец с лък” е запазена за ловци, преминали обучението и притежаващи сертификат. Като се има предвид спецификата на този начин на ловуване, обозначението може да бъде адаптирано по определените точки.

 

ГЛАВА 3 ПРОЦЕДУРАТА

чл. 9  Батерии (терени), бараж

-‐ Участниците са разделени на различни батерии, в зависимост от броя на регистрираните във всяка категория. Редът на преминаване се определя чрез жребий.

-‐ Всяка батарея включва между 5 и 9 ловци. При брой ловци под 5, може да се попълни с представители от друга категория. Ако броят на участниците в една и съща категория е по-голям, ще има толкова батерии, колкото е необходимо и ще бъде организиран бараж с първия от всяка батерия, за да се определи шампионът на департамента. /може да се допусне по-голям брой кучета по решение на делегата – БГ/.

-‐ Ако има две или повече серии за една и съща категория, първият във всяка серия се състезава в бараж. Баражът се провежда на съкратен терен, след теглене на жребий, без представяне или задаване на въпроси. Максималната продължителност е 10 минути или „При първа възможност“. За останалата част важат същите правила.

Състезателите, извикани на баража, се класират само според точките, получени по време на този бараж. Състезателят, който завърши първи в баража, се класира напред.

 

Чл. 10  Паркур

Състезателят, сам с кучето си, изпълнява Паркур (практически лов) с продължителност до 20 минути (което включва и представяне пред журито с продължителност максимум 3 минути). Това представяне се прави накратко и в следния ред: самоличност на ловеца, място и вид лов, мотивация за участие в des Rencontres Saint Hubert, име на кучето, порода, работно ниво, ако е трейлерист, пушка – вид и шок, патрони – вид, тегло и брой сачми (виж приложението). Състезателят трябва да носи със себе си най-малко 6 патрона по свой избор. Той използва двуцевна пушка; при полуавтоматичното оръжие се поставят само два патрона.

Състезателят трябва да ловува по време на целия паркур, освен по причини свързани със сигурността, като оръжието му е заредено с максимум 2 патрона, пушката или е на предпазител,  или не.

Състезателят може да стреля само по 2 броя дивеч от разрешените видове, в съответствие с етичните условия, свързани с използването на неговото куче (напр. куче на стойка не трябва да вдига или да хваща дивеча; в този случай дивечът влиза в сметката на ловеца, но на последния не се начисляват  точки).

В края на своя паркур, ако не го е направил преди това, ловецът представя дивеча си на журито, използвания патрон(и) и благодари на съдиите.

–‐ Прекъсване, дисквалификация:

– В случай, че състезателят стреля по неразрешен вид дивеч, той се изключва от състезанието.

– Съдиите могат да прекъснат паркура по всяко време и да елиминират състезателя, ако поведението му е опасно, както за него, така и за другите; поради известна недостатъци в поведението на състезателя, кучето или и на двамата.

– В случай на извънредни климатични условия, организаторът може, след консултация с компетентните органи или длъжностни лица, да прекъсне събитието и да оповести за отлагането му.

 

чл. 11  Критерии за оценяване и точкуване

За да се спазва еднаквостта на избора, оценяващите трябва да знаят и прилагат правилата, като използват писмените критерии за оценяване  при des Rencontres Saint Hubert. Тази организация  е гарант за равенството на критериите за съдийство, като същевременно благоприятства спортния и образователен дух на des Rencontres Saint Hubert.

Взети са предвид следните критерии:

-‐ стрелба и умения на ловеца: 20 точки

– брой дивеч, отстрелян с един патрон и апортиран , носи 10 точки.

– брой дивеч, отстрелян с два патрона и апортиран , носи 5 точки.

-‐ за всеки пропуснат дивеч, с един или два патрона,  не се отнемат точки.

-‐ за всеки отстрелян или ранен дивеч, който не е прибран и остане в ловището – отнемат се 10 точки.

-‐ ако дивеч бъде уловено от кучето на състезателя, това е част от максимално разрешените брой точки. Журито ще оцени действието, довело до това кучето да хване дивеча.

В никакъв случай  в доклада не се отбелязва  дивеч, ранен от друг състезател или ловец – дивечът не носи  максимално разрешените точки.

 

Оценка за поведението на ловеца: 40 точки

По отношение на преценката за поведението, демонстрирано от ловеца по време на паркура, проверяващите имат максимум 40 точки за присъждане, както следва:

-‐ Ловно-киноложко възпитание: 10 точки

Състезателят ще трябва да отговори устно на четири въпроса, 2 ловни и 2 киноложки по 2,5 точки всеки. Моментът, в който журито ще зададе тези въпроси, е по преценка на последното: в началото или в края на паркура, или дори в залата, когато състезателят идва да се представи, особено в случай на лошо време, например.

-‐ Сигурност и технически познания: 15 точки

Състезателят трябва да ловува в съответствие с правилата за безопасност. Трябва да познава правилата за лов. Той трябва да ловува според правилата за des Rencontres Saint Hubert. Той трябва да познава лова, вида дивеч и качествата на кучето, което използва.

– Спортсменство: 15 точки

Състезателят трябва да има безупречно поведение по време на лова. Уважава дивеча и кучето си. Той трябва да се представи пред журито и да се държи честно спрямо проверяващите, организаторите и конкурентите. Той трябва да демонстрира уважава към терена, който му е предоставен, както и към околната среда.

 

-‐ Оценяване на кучето: 40 точки

Изпитващите имат 40 точки, за да оценят кучето и действията му на терена.

-‐ Изпитващите ще оценят, с максимум 20 точки, хармоничната връзка между ловеца и неговото куче:

-‐ Качеството на обучението на кучето, неговото послушание и ефективност, редовността на търсенето му.

-‐ неговото спиране, неговият апорт, (за кучета в категориите  трейлеристи: бягане по команда, твърдост на стойката, поведение при изстрел и апорт по команда),

-‐ качеството на неговия апорт, силата на захапката и уважението както към косматия, така и към пернатия дивеч, дори и да не е заловен.

-‐ Природни качества на кучето: 20 точки

Оценителите отбелязват твърдостта на стойката и неговите ловни качества, стила му, темпото му, спирането му, неговото куле (т.е. следене на дивеча след стойката), претърсването му, способността му да се адаптира към терена, предпазливостта му спрямо гъстотата на дивеча, деликатността на носа му…

При шпаньолите изпитващите оценяват инициативността на кучето и качествата му да вдига дивеча, стремежът му към активно търсене на дивеч, темпото му, поведението му пред дивеч, способността му да проследява, за да „изкара“ дивеча дори от най-гъстото покритие…

Изисква се по-високо ниво на представяне за категорията трейлерист.

 

чл. 12  Класиране и титла

В края на всеки паркур, журито трябва да покаже образователен усет и бързо да оцени  всеки от елементите, за да позволи на състезателя да се развива и да подобри следващото си участие. След това той оценява и точкува ловеца и неговото куче с помощта на нормативната уредба. Когато паркурите завършат, журито пристъпва към класирането за батерията.

При равенство,  състезателят, получил най-висок резултат в оценката като ловец, се класира по-напред. Ако все още има равенство и на това ниво, състезателят, който има най-добър резултат като оценката на кучето си, се поставя отпред. В случай на перфектно равенство, журито оценява най-добрия отбор „ловец-‐куче“ и решава.

Ако има няколко кръга за една и съща категория, се провежда бараж (виж член 8).

Присъждането на награди не може да позволи представянето на всички паркури, особено  когато броят на конкурентите е голям. След като всяко жури вече е предоставило необходимите обяснения на място, коментарите, ако е необходимо, могат да бъдат ограничени до това, което е позволило да се вземе решение за първото място, ако броят на точките е много близък.

Всеки делегат може да предостави индивидуални награди за класираните на първо място; тези награди са отговорност на организаторите, които могат да осигурят своите спонсори.

Всеки класиран състезател може да получи грамота, за улеснение на организаторите.

 

Скала за точки на отбор

За регионалните срещи и националния финал, отборното класиране се определя от сумата от точките, присъдени на всеки член на отбора по време на индивидуалното му участие в различните серии.

1 точка за първото, 2 за второто, 3 за третото и така нататък…

Отборът, който ще получи най-малко точки от участието си в най-голям брой категории ще бъде обявен за „Регионален или национален шампион на Срещите на Свети Хуберт“.

При наличие в една и съща категория на шампион от избрания департамент, само най-добре класираният ще бъда включен за отборното класиране.

В случай на равенство в класирането, предимство ще има отборът с най-добри резултати в оценки като ловци. Ако все още има равенство на това ниво, ще се даде предимство на отбора, който е получил най-добри резултати за оценката на кучетата.

 

чл. 13  Оплаквания, измами

Решенията на проверяващите са окончателни.

Следователно оплакванията никога не могат да се отнасят до критериите за преценка на проверяващите. Ако те се отнасят до друга причина, те трябва да бъдат представени писмено на лицето, водещо срещата.

Всяка жалба трябва да бъде депозирана при делегата в рамките на един час от фактите, които я обуславят. За да бъде допусната, всяка жалба трябва да бъде придружена от депозит в размер на 5 пъти сумата на ангажимента(т.е. за участие); този депозит ще бъде върнат само ако рекламацията е основателна. Подаването на протест не пречи на кучето да завърши своя паркур, но ако е основателен, то ще бъде дисквалифицирано.

Жалбата ще бъде разгледана от делегата, който ще събере присъстващите членове на журито, за да вземе решение. Ако изисква справка с централното киноложко дружество или друга организация, класирането ще бъде временно преустановено в очакване на резултата от тази консултация.

Участници, които са направили фалшива декларация или са пропуснали да уточнят, умишлено или не, определени елементи към организатора (пример: куче, което трябва да бъде вписано в категорията трейлерист, но представено като аматьор; връзка с членовете на журито на неговата батарея; ловец, ангажиран в отдел, различен от посочения в член 6,…) ще бъде обект на санкция, която може да варира от напомняне на правилата до изключване, за период, който ще бъде определен според сериозността на извършеното нарушение. Всеки случай ще бъде разгледан от съответния делегат, който ще изпрати копие от досието на президента на FRSH.

Публиката, присъстваща на състезанието, трябва да се държи коректно, без да пречи на хода на състезанието. Тя трябва да спазва предписанията, дадени от организаторите.

На всяко лице, което накърнява духа на des Rencontres Saint Hubert и хода на тяхното провеждане, може да бъде отказан достъп до терена и залата.

 

Регламентът е актуализиран на срещата на делегатите и одобрен от комисията на 5 март 2019 г.

 

II. Атестационна карта

 

Атестационна карта

 Турнир по правилата на Свети Хуберт

Мъж или жена ловец

(с ловна пушка или лък)

 

Име:______________________Фамилия ______________________

Категория:_______________________________________________

Департамент/регион: _____________________________________

Куче

Име: ____________________________________

Порода: _____________________________Пол : _______________

N° LOF : ___________________Идентификация________________

 ( РЕЗУЛТАТИ)

Рецензенти :___________________________________________

Начален час: _______________________

ОБЩО ТОЧКИ: ___________          КЛАСИРАНЕ:

 

Доклад за паркура:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:

 

БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ

 

Безопасност на паркура: носене на оръжието заключено по време на паркура (с изключение на ловците с шпаньоли)

Носене на лъка със стрела, пригодена за стрелба по преследвания дивеч, насочен във въздуха.

Безопасно поведение в близост до журито, публика…

        /4

Анализ на паркура: избор на подход към терена в зависимост от биотопа, вятъра, различните трудности, климатични условия или други…

         /4

 

Безопасност на стрелбата: позициониране на ловеца в момента на изстрела спрямо кучето, което е на стойка или спрямо индикацията и отразяването от кучето (шпаньол).

        /3

 

Използване на оръжието: заключете пушката или вдигнете лъка при откриване на дивеча, посочен от куче стоящо на стойка или указан и препариран(притиснат, преследван) от кучето (шпаньол).

        /2

 

Спазване на безопасни дистанции до обекти: къщи, пътеки, паркинги, пасища с животни, електропроводи и др.

        /2

 

 

ОБЩО N° 1 Безопасност и технически познания – 15 точки
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУХ И СПОРТМЕНСТВО

 

Представяне: лиценз, застраховка, идентификационна карта на куче, работна книжка (за кучета трейлеристи), представяне и техническо описание на оръжието, избор на боеприпаси…

        /5

 

Паркур на ловеца: мълчание по време на паркура, сътрудничеството на ловеца с кучето, поведение и максимално използване на способностите на кучето, общо поведение…

        /5

 

Различни оценки: реакции след всякакви грешки на кучето, мотивация на състезателя, представяне на убития дивеч, представяне и проверка на изстреляните патрони, представяне на използваната стрела, благодаря…

        /5

 

ОБЩО N° 2 Духът и спортсменството на ловеца – 15 точки
 

 

 

ПРЕЦИЗНОСТ И УМЕНИЕ НА ЛОВЕЦА

 

– I-ви дивеч с 1 патрон (или 1 стрела)

      /10

– II-ри екземпляр дивеч с 1 патрон (или 1 стрела)

      /10

– I-ви дивеч с 2 патрона

       /5

– II-ри екземпляр дивеч с 2 ​​патрона

/5

 

При стрелба с лък, ако изстрелът е по дивеч, предварително спрян от кучето, работещо със стойка, или показан и отработен от шпаньола, е направен безопасен опит, ще се отбелязва 1 точка на птица (макс. 2 точки).

/2

 

ОБЩО N° 3 Прецизност и умения на ловеца – 15 точки

 

 

ОЦЕНКА НА КУЧЕТА

 

ОБУЧЕНИЕ, ОБЩА ЗА ДВАТА ТИПА

Послушание: подчинение на заповеди, ефективност на припомнянето, бързо, редовно и подредено претърсване, добро използване на терена (отрицателна оценка за твърде чести повиквания, които ще се считат за липса на подчинение)…

       /3

Контакт: синхрон и сътрудничество между стопанин и куче (отрицателна оценка  за твърде голяма независимост на кучето)…

       /3

 

ОСОБЕНОСТИ НА КУЧЕТАТА РАБОТЕЩИ СЪС СТОЙКА

Спиране: сигурност при заставане на стойка, блокиране на дивеча в присъщия на породата стил…

       /3

Куле при бягащ дивеч: естествено, с или без подкана за кучетата работещи със стойка нетрейлеристи. Бързо и решителено по команда за трейлеристи.

       /2

Поведение при излитане на дивеч и при изстрел: Без преследване и нечувствителен към изстрел за категория ловец. Без преследване за кучета трейлеристи.

       /2

Уважение към космат или пернат дивеч: убит или ранен дивеч (отрицателна оценка за кучето, което „нахапва“ дивеча).

       /5

Апорт на дивеча: откриване, мек апорт (без да наранява със зъби дивеча) –  с или без команда, за категория ловец и по команда за трейлеристите.

       /2

 

 

 

СПЕЦИФИЧНО КУЧЕ ШПАНИЕЛ

Завършек: обвързан е с обхвата на пушката и естеството на терена…

       /3

Положителен момент: индикация и поведение, когато дивечът бяга или отлита. Кучето не трябва да пречи на изстрела…

       /3

Бързина: бързина и прецизност при локализиране на точката на падане на –дивеча…

       /3

Апорт на дивеч: обвързан е с терена, наличието на къпини, вода, дали дивечът е мъртъв или ранен, бързина на апорта и мекота на захапката …

       /5

 

ОБЩО N° 4 Обучение на кучета работещи със стойка и шпаньоли – 20 точки

 

ВРОДЕНИ КАЧЕСТВА НА КУЧЕТО

Ловен инстинкт: подход към терена според биотопа…

       /4

Стил, характерен за породата: бързина, галоп, влизане в стойка, издръжливост при претърсването…

       /4

Деликатност на носа и предпазливост при среща с дивеча: бързо улавяне  на диря…

       /4

Баланс: безразличие към изстрела, бърза ориентация на терена…

       /4

Ловна страст: методичност в претърсването, проследяване на диря, страстна и безотказна работа…

       /4

 

ОБЩО № 5 Вродени качества на кучето – 20 точки

ЛОВНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КИНОЛОЖКИ ПОЗНАНИЯ

/Въпросите, свързани с лова и кучетата, ще бъдат зададени в края на паркура/

   :

Ловни въпроси                                                 Киноложки въпроси

– Въпрос 1 от 2,5 точки:                                          – Въпрос 1 от 2,5 точки

– Въпрос 2 от 2,5 точки:                                         – Въпрос 2 от 2,5 точки:

ОБЩО № 6 Ловна компетентност и киноложки познания – 10 точки

ОБЩИ ТОЧКИ

Общо № 1: Безопасност и технически познания                                              _______

Общо № 2: Духът и спортсменството на ловеца                                              _______

Общо N° 3: Прецизност и умения на ловеца                                                     _______

Общо N° 4: Обучение на кучета работещи със стойка и шпаньоли               _______

Общо N° 5: Вродени качества на кучето                                                           _______

Общо N° 6: Ловна компетентност и киноложки познания                                _______

                                                                                             МЕЖДИННА СУМА:

НАКАЗАНИЯ

Ненамерен  убит или ранен дивеч (- 10 точки на бройка):                              _______

Отказът на ловеца да стреля: По неудобен за стрелба дивеч, от стойка

или спрян и отработен от шпаньола) (- 1,5 точки на парче дивеч):              _______

ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ:         –

                                                                                                        ОБЩО ТОЧКИ:      

 

Бележки и коментари

 

III. Въпроси

Ловни въпроси

 1. Фазанката най-често снася:

① 1-2 яйца

② 3-4 яйца

9-12 яйца

 1. Къде гнездят фазаните:

① Високо на дърветата

② По ниските дървета

На земята

 1. Яребицата :

① Често каца по дърветата

② Рядко каца по дърветата

Никога не каца по дърветата

 1. Неприятели на фаза са:

Всички косм. и някои пернати хищници

② Само представители на семейство порови

③ Само дивата котка

 1. Веднага след излюпване си малките фазанчета се хранят почти изключително с:

① Растителна храна

Храна от животински произход

③ Бели камъчета

 1. Максималната бройка яйца, които може да снесе женската яребица е:

①  8 броя

26 броя

 1. Масата на пъдпъдъка е около:

① 0,5 – 0,6 кг

② 0,3 – 0,4 кг

0,1 – 0,12 кг

 1. Името на пъдпъдъка идва от:

Характерната му песен

② Специфичните му местообитания

③ Специфичната му окраска

 1. Нощува ли яребицата по дърветата

① Да, редовно

② Само понякога

Не, никога

 1. Яребицата излита внезапно и лети:

В права линия

② С резки смени на посоката

③ Вертикално нагоре

Киноложки въпроси

 

 1. Породата Епаньол Бретон, към коя група птичари принадлежи

① островни

континентални

③ и към двете.

 1. В коя породна група в ФЦИ е класифицирана породата Епаньол Бретон?

① Първа група

② Шеста група

Седма група

 1. Апорта на дивеч е качество придобито:

① следствие на обучението

унаследен инстинкт

 1. Влияе ли екстериора върху работата на птичаря?

да, влияе

② донякъде

③ не, невлияе

 1. Страна произход на породата Епаньол бретон е

① Испания

Франция

③ Италия

6.Какво е родословие

документ за произход

② акт за раждане

③ документ от ветеринарен лекар

 1. Каква е максималната височина на мъжки Епаньол бретон

① 46-48 см

② 48-50 см

51 -52 см

 1. Каква е минималната височина на женски Епаньол бретон

46 см

② 47 см

③ 48 см

 1. Купирането на уши и опашки разрешено ли е в Република България

①  да, разрешено

 не, не е разрешено

 1. Колко са регистрираните групи кучета за признати породи, съгласно ФСИ?

10 групи

②  9 групи

③  7 групи