Контакти

Управителен съвет на  КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН“  България:
  • Председател на УС – Катя Стефанова : may67@abv.bg ; GSM: +359888722557
  • Заместник-председател – Илиан Асенов : ilianva@abv.bg ; GSM: +359898548900
  • Отговорник по Развъдната дейност –  
  • Отговорник по Спорта – Георги Захариев
  • Координатор – Aydin Ozdil


Адресът на КЕБ:
  • България, София 1517, жк. Суха река“ бл.120/7


Email:
  • epagneul.breton.bulgaria@gmail.com


Hot auto news